Avocatul dv.

DREPT COMERCIAL

-asistenta si consultanta juridica in materie de infiintari sau modificari societati comerciale;
-infiintari societati comerciale indiferent de forma juridica solicitata ( SRL, SA, SNC, SCS, SCA  ), fundatii, asociatii ;
-recodificari ale obiectului de activitate al unei societati comerciale conform Cod CAEN rev. 2,  intrat in vigoare din luna Ianuarie 2008;
-infiintari de puncte de lucru, inclusiv  obtinerea avizelor sau autorizatiilor
-schimbari de denumire de firma;
-cesiune de parti sociale ( introducerea sau retragerea unui asociat sau actionar din firma );
-gazduire sediu social al firmei la sediul cabinetului de avocat
-numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei firme;
-majorare de capital social cu numerar sau in natura;
-diminuari de capital social;
-schimbare de sediu social al unei firme;
-schimbari ale obiectului de activitate principal;
-extinderi ale obiectului de activitate secundar;
-suspendarea activitatii unei firme pe o perioada de maxim 3 ani din Registrul Comertului;
-obtinerea autorizatiilor de functionare prin Registrul Comertului  pentru punctele  de lucru
-indreptari de erori materiale;
-schimbarea formei juridice a unei societati;
-obtinerea de certificate constatatoare intr-o singura zi lucratoare;
-fuziuni, dizolvari, lichidari, radieri;
-redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societatii.

DREPT CIVIL

– Consultanta juridica privind problemele de drept civil ; contracte civile, mosteniri etc
– Redactarea notificarilor, cererilor de chemare in judecata, tranzactiilor, contractelor;
– Consultanta si asistenta in desfasurarea tranzactiilor imobiliare, verificarea valabilitatii titlurilor de proprietate, a eventualelor dezmembraminte ale dreptului de proprietate sau a eventualelor garantii imobiliare instituite (gaj, ipoteca, servitute);
– Asistenta si reprezentare in actiunile avand ca obiect redobandirea dreptului de proprietate, prescriptia achizitiva (uzucapiunea de 10-20 sau 30 de ani ), uzufructul, actiunile posesorii, anularea diverselor tipuri de documente, rezilierea contractelor;
– Legalizarea si punerea in executare a dispozitivelor hotararilor judecatoresti;
– Atestarea continutului, datei si identitatii partilor semnatare a unui document.

DREPTUL FAMILIEI

– Divorturi, incredintare minor, pensie intretinere, partaj.

DREPTUL MUNCII

– Asistenta si consultanta juridica privind diverse aspecte ale relatiilor contractuale de munca;
– Redactarea contractelor, acordurilor, notificarilor;
– Asistenta in negocierea contractelor de munca;
– Redactarea descrierii postului, a regulamentelor de organizare si functionare, a regulamentelor de ordine interioara;
– Asistenta si reprezentare juridica in elaborarea si redactarea contractelor de munca, a clauzelor de exclusivitate, de calificare profesionala, de mobilitate, de confidentialitate;
– Asistenta si reprezentare in fata instantelor judecatoresti competente in solutionarea litigiilor de munca.