PFA

A. Definitia persoanei fizice autorizate

– Legea nr.300/2004, Ordonanta de Urgenta nr.44/16.04.2008 ,

– Persoanele fizice , cetatean roman , poate desfasura activitati economice pe teritorul Romaniei , dupa cum urmeaza:

* individual si independent , ca persoane fizice autorizate
* ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale
* ca membri ai unei intreprinderi familiale

– Orice activitate economica desfasurata de catre persoanele fizice autorizate, trebuie sa fie inregistrata si autorizata.Persoanele fizice au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii , inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite in continuare PFA.

B. Activitati economice ce pot desfasura persoanele fizice autorizate :

– activitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres pentru libera initiativa

– activitatile sint prevazute in Codul CAEN
C. Asigurari sociale pentru PFA-uri

1. ASIGURARI SOCIALE – CAS

– cadrul legal : Legea nr.19/2000-art.5 pct.IV alin (1) lit.d)

– documentul de asigurare : declaratie de asigurare- care se depune in termen de 30 zile de la data pentru care se opteaza pentru asigurare , ;a casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta

– baza impozabila : venitul inscris in declaratie .Acest venit asigurat poate fi modificat prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei de asigurare, prin incheierea unui act aditional .

– cota de contributie : 31,30%- care se aplica la venitul inscris in declaratia de asigurare si se datoreaza de la data incheierii acestei declaratii.

– Termen de plata al contributiei CAS : lunar, pina la sfirsitul lunii pentru luna in curs, de catre persoana fizica autorizata , pe baza calcului efectuat si comunicat de casele teritoriale de pensii la care sint asigurati

– Declaratia 102 pentru finante , pentru aceasta contributie : NU, plata se face pe CNP –ul fiecaruia nu pe CIF

– Declaratii la casa de pensii periodice : NU

– In situatia in care PFA-ul re si un contract de munca in derulare aceasta contributie nu este necesara sau obligatorie

2. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE – CASS

– cadrul legal :Legea nr.95/2006-art.257 alin(2) lit.b)

– documentul de asigurare: contract de asigurare incheiat cu casele de asigurari de sanatate direct, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie

– baza impozabila :veniturile impozabile realizate de persoanele fizice autorizate , care se supun impozitului pe venit ; daca acest venit este singurul asupra careia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decit cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar

– cota de contributie :5.5%

– termen de plata al contributiei cass :trimestrial (pina in 25 al lunii urmatoare incheierii trimestrului, pentru trimestrul incheiat)

– declaratia 102 pentru fionante , pentru aceasta contributie :NU, plata se face pe CNP-ul fiecaruia nu pe CIF

– declaratii periodice la casa de sanatate : NU

– adeverintele de asigurat in sanatate este emisa direct de Casa de sananate

3. ASIGURARI PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

– cadrul legal : OUG nr.158/2005-art.1 ali(2)

– document de asigurare:contract de asigurare incheiat cu casele de asigurari de sanatate direct

– baza impozabila : veniturile impozabile realizate de persoanele fizice autorizate , care se supun impozitului pe venit ; baza de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.

– cota de contributie :0,85%

– termen de plata al contributiei pt concedii medicale : trimestrial (pina in 25 al lunii urmatoare incheierii trimestrului, pentru trimestrul incheiat)

– declaratia 102 pentru fionante , pentru aceasta contributie :NU, plata se face pe CNP-ul fiecaruia nu pe CIF

– declaratii periodice la casa de sanatate : DA

– declaratia 102 la finante :NU

– indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca se suporta din prima zi de incapacitate temporara de munca de catre casa de asigurari de sanatate , pina la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical.Calculul si plata indemnizatiilor se fac pe baza certificatului de concediu medical, care constituie document justificativ pentru plata.

– in situatia in care PFA-ul are si un contract de munca in derulare aceasta contributie nu este obligatorie

4. ASIGURARI PRIVIND INCAPACITATEA TEMPORARA DE MUNCA IN CAZUL ACCIDENTELOR DE MUNCA SI AL BOLILOR PROFESIONALE

– cadrul legal : Legea nr.346/2002 –art.6 alin (1) lit.d)

– document de asigurare : contract individual de asigurare cu Casa de Pensii si a unei declaratii de venituri.Declaratia se depune la sediul asiguratorului , in termen de 30 zile de la data incheierii asigurarii

– baza de impozitare :venit impozabil declarat de PFA,

– cota de contributie : intre 0.15-0.85% in functie de domeniul de activitate conform CAEN, care se declara de catre PFA la incheierea contractului de asigurare

– termenul de plata :lunar, pina la sfirsitul lunii pentru luna care s-a incheiat

– in cazul modificarii uneia sau mai multor informatii din declaratia initiala, PFA-ul are obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile

– Declaratia 102 la finante ;NU

– Declaratii periodice la Casa de Pensii : NU

– in situatia in care PFA-ul are si un contract de munca in derulare aceasta contributie nu este obligatorie

5. ASIGURARI PRIVIND SOMAJUL

– cadrul legal : Legea nr.76/2002-art.20 lit.c)

– document de asigurare: contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul , daca au cel putin virsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

– baza impozabila : venit lunar declarat de PFA, care nu poate fi mai mic decit salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

– Cota de contributie :1%

– Termen de plata :lunar , pina la sfirsitul lunii pentru luna care s-a incheiat

– Declaratia 102 la finante ; NU

– Declaratii periodice la AJOFM : NU

– Aceasta asigurare nu este obligatorie

– in situatia in care PFA-ul are si un contract de munca in derulare aceasta contributie nu este obligatorie

OBSERVATII :

-toate aceste contributii sint deductibile in calculul impozitului pe venit.