PFA – Registre

Ne-am gândit sa scriem despre Registrele, Jurnalele si toate actele ce trebuie întocmite de o persoana care desfasoara activitati independente ca Persoana fizica aurorizata (PFA), Întreprindere individuala (ÎI), Întreprindere familiala (ÎF) sau exercita o profesie liberala (avocat, medic, samd). Pentru asta va prezentam cine ce trebuie sa întocmeasca:

** Sistem real platitor de TVA:

 • – registrul jurnal de incasari si plati = da
 • – registrul inventar = da
 • – jurnalul privind operatiuni diverse = nu
 • – fisa operatiuni diverse = nu
 • – jurnal de vanzari si cumparari = da
 • – fisa mijlocului fix = da

** Sistem real neplatitor de TVA:

 • – registrul jurnal de incasari si plati = da
 • – registrul inventar = da
 • – jurnalul privind operatiuni diverse = da
 • – fisa operatiuni diverse = da
 • – jurnal de vanzari si cumparari = nu
 • – fisa mijlocului fix = da

** norma de venit platitor de TVA:

 • – registrul jurnal de incasari si plati = nu
 • – registrul inventar = nu
 • – jurnalul privind operatiuni diverse = nu
 • – fisa operatiuni diverse = nu
 • – jurnal de vanzari si cumparari = da
 • – fisa mijlocului fix = nu

** norma de venit neplatitor de TVA:

 • – registrul jurnal de incasari si plati = nu
 • – registrul inventar = nu
 • – jurnalul privind operatiuni diverse = nu
 • – fisa operatiuni diverse = nu
 • – jurnal de vanzari si cumparari = nu
 • – fisa mijlocului fix = nu.

Extras din NORME METODOLOGICE din 8 iulie 2004 privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
“17.Documentele contabile – jurnale, fise etc. – servesc la prelucrarea, centralizarea si înregistrarea în evidenta contabila în partida simpla a operatiunilor consemnate în documentele justificative.
18.Înscrierea datelor în documente se face cu cerneala, cu pix cu pasta, la masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz.
19.În documentele justificative si în cele contabile nu sunt admise stersaturi sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere între operatiunile înscrise în acestea.
Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.
Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a întocmit documentul justificativ, mentionându-se si data efectuarii operatiunii de corectare.
În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul gresit se anuleaza si ramâne în carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu exceptia ordinului de deplasare (delegatie), pe baza caruia se primeste sau se restituie diferenta dintre cheltuielile efective de deplasare si avansul acordat.
Contribuabilii au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la începutul activitatii; cel putin o data pe an; la încetarea activitatii, precum si în alte situatii prevazute de lege.
Inventarierea se face în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
20.Registrul-jurnal de încasari si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de înregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare.
Modelele si normele de întocmire si de utilizare ale Registrului-jurnal de încasari si plati si ale Registrului-inventar sunt prezentate la cap. IV.”
Modul de completare si alte detalii gasiti în capitolul IV din NORME METODOLOGICE din 8 iulie 2004 privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.