Declaratie inv.

Actualizat: 9 februarie 2011.

Termen Depunere:
15 februarie 2011

Declaratia se depune prin e-mail, prin completarea tabelului XLS atasat. Denumirea fisierului va fi DI_CUI, unde CUI reprezinta partea numerica a codului unic de inregistrare/codului fiscal.

Declaratia inventar este atasata in format EXCEL pentru a fi trimisa prin email. (Vezi formular .xls)

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente precum si institutia publica – Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate, pana la 15 februarie 2011, Declaratia – inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la 31 decembrie 2010 si neachitata pana la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.

Declaratia va cuprinde si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru care au fost depuse cereri de restituire in termen, si care nu au fost restituite pana la 31 ianuarie 2011.

Utilizare:
Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010, a fost introdusa obligatia persoanelor fizice si juridice, care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, precum si institutia publica – Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, de a depune la casele de asigurari de sanatate, pana la 15 februarie 2011, Declaratia-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la 31 decembrie 2010 si neachitata pana la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.

Declaratia cuprinde si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru care au fost depuse cereri de restituire in termen, si care nu au fost restituite pana la 31 ianuarie 2011.

Declaratia-inventar se depune pe un formular editat sau descarcat de pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, de la adresa www.cnas.ro.

Formularul editat, semnat si stampilat se depune la casele de asigurari de sanatate insotit de certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent.

Declaratia-inventar se poate depune si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Modelul si continutul declaratiei au fost aprobate prin ordinul comun al ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 53/25/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85/02.02.2011.

Declaratia inventar este atasata in format PDF. (Vezi si Proiect Ordin model formular)

CNAS.RO a transmis un Comunicat de Presa precizand care sunt obligatiile privind depunerea Declaratiei Inventar. Pentru a vizualiza Comunicatul de Presa vezi fisierul PDF atasat.