Contabilitate financiara

Vrei sa incepi o afacere? Oferim gratuit:

* consultanta privind oportunitatea inceperii unei afaceri in România;
* intocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate;
* consultanta cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii comerciale;
* inregistrare de societati comerciale.

Servicii complete de evidenta contabila:

* inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiilor contabilitatii;
* evidenta analitica si sintetica pentru clienti si furnizori;
* evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
* elaborarea balantei de verificare lunara;
* intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
* contabilitate de gestiune si calculatia costurilor;
* intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
* Intocmirea, verificarea si certificarea bilantului contabil.

Servicii de personal si salarizare:

* intocmirea si depunerea statelor de plata;
* intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal;
* intocmirea dosarelor de personal;

* intocmirea fisei postului;

* elaborarea si depunerea fiselor fiscale.

Consultanta, asistenta si rapoarte de analiza economico-financiara si fiscala:

* analiza structurilor financiare;
* analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
* analiza datoriilor si creantelor;
* analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
* intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
* consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala la nivelul organizatie dumneavoastra;
* asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;
* consultanta pentru efectuarea operatiuniilor de divizare, fuziune, lichidare.

Consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar:

* consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii);
* elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;
* analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente);
* consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare cu solutii legate de organizarea financiar contabila a firmei (circuitul documentelor, politici financiar contabile);
* informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
* informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
* instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;
* consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii.