Angajare – documente necesare

La angajare sunt necesare  urmatoarelor documente:

1. buletinul de identitate sau cartea de identitate (OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 290/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 28 noiembrie 2005);

2. carnetul de munca, daca persoana candidata a mai fost angajata. Carnetele de munca vor fi operante pana la data de 31 decembrie 2011;

3. adeverinta de la angajatorul precedent, care sa ateste activitatea desfasurata la acesta, vechimea in munca, in meserie sau in specialitate. Angajatorul are obligatia de a elibera aceasta adeverinta, potrivit art. 34 alin. 5 din Codul muncii. Cat timp inca se completeaza carnetele de munca, aceasta adeverinta nu este neaparat necesara; din 2011 ea va deveni singura oglinda a activitatii prealabile a candidatului la angajare;

4. curriculum vitae.

Nu se mai utilizeaza forma narativa ( “m-am nascut…, am absolvit…, am fost permanent preocupat de… etc.), ci o forma succinta si clara. Totusi, unii angajatori continua sa solicite, alaturi de curriculum vitae, si un memoriu de activitate, in care candidatul se va exprima cursiv si pe larg.

Acum exista modelul comun european pentru Curriculum Vitae, un model sistematic, cronologic si flexibil, al calificarii si competentelor fiecarei persoane  redactat potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.021/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 633 din 13 iulie 2004.

Scopul acestui model consta in sporirea transparentei si exactitatii informatiilor existente pe piata fortei de munca si alinierea legislatiei romane la reglementarile comunitare in domeniu. Modelul comun european de curriculum vitae cuprinde urmatoarele categorii de informatii:

a) informatii cu caracter personal, limbi straine cunoscute, experienta profesionala si studiile urmate;
b) alte aptitudini ale persoanei, in special aptitudini tehnice, organizatorice, artistice informatii si sociale;
c) informatii suplimentare care pot fi mentionate in CV sau intr-o anexa a acestuia.

5. diplome de studii liceale, postliceale, universitare, postuniversitare, doctorat, scoli de arte si meserii etc.;

6. avize, autorizatii, atestari necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei. Retragerea ulterioara a acestor avize sau atestari de catre autoritatile sau organismele competente va antrena incetarea de drept a contractului individual de munca, potrivit art. 56 lit. h;

7. avizul sau certificatul medical. Absenta acestuia atrage nulitatea absoluta a contractului individual de munca;

8. livretul militar sau adeverinta de recrutare (Legea nr. 46/1996, publicata in Monitorul Oficial nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare);

9. cazierul judiciar. Eliberarea cazierului judiciar se realizeaza cu respectarea Hotararii Guvernului nr. 1.373/2004 pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicarile cu privire la datele ce urmeaza a fi inscrise in cazierul judiciar sau notate provizoriu in evidenta unitatilor de politie, precum si a celor privind cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar, publicata in Monitorul Oficial nr. 841 din 14 septembrie 2004. Persoana care doreste eliberarea unui certificat de cazier judiciar se va adresa organelor de politie de la locul de nastere sau de domiciliu avand asupra sa:

– actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate ori carte de identitate provizorie);
– timbrul fiscal, in valoare de 1 leu;
– 5 lei numerar in caz ca doreste eliberarea documentului in regim de urgenta (3 zile).

Persoanele domiciliate in strainatate pot solicita certificat de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare romane din tara unde se afla.

Certificatul de cazier solicitat de o persoana fizica domiciliata in Romania sau in strainatate poate fi obtinut si prin procura notariala de catre o alta persoana, mandatata de titular in acest scop.

– pentru persoanele nascute pe raza judetului in 10 zile;
– pentru persoanele nascute pe raza altor judete  in 30 de zile;

10. nota de lichidare reprezinta un document din care rezulta situatia debitelor la angajatorul precedent (daca persoana a mai fost angajata).

Exemplu

Potrivit art. 274 din Codul muncii, in cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa-l fi despagubit pe angajator, iar cel in cauza se incadreaza la un alt angajator sau devine functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit.

Inca de la incadrarea in munca veti lua cunostinta de astfel de situatii pentru a putea opera retinerile din salariu, necesare acoperirii prejudiciului pe care l-a savarsit noul dvs. salariat angajatorului anterior.

11. fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior (fotocopie), respectiv recomandare de la angajatorul precedent. Daca persoana se incadreaza in munca pentru prima data, recomandarea se va putea elibera de catre unitatea de invatamant absolvita.

Documentele necesare la angajare vor fi mentionate chiar in anuntul publicitar privind postul.