Angajare – Instiintare

INSTIINTARE

Privind incadrarea in munca

Nr…………….. Data ……………….

 

In conformitate cu Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,va informam ca domnul / doamna  ………………………….. , Cod numeric personal ……………………….. cu carnetul de evident nr……………

Va fi incadrat/a in munca de durata:

  • determinata, mai mica de 12 luni, incepand cu data de……………………..
  • nedeterminata, incepand cu data de ………………., cu norma/fractiune de norma de ……………… ore/zi

Nu a fost incadrat / incadrata in munca din urmatoarele motive:

  • refuz;
  • nu corespunde cerintelor postului;
  • locul vacant a fost ocupat anterior

 

Administrator,                                                                           Sef Serviciu personal,

…………………..                                                                              ………………………………