Bilant – program

Descriere Program:
Vers.1.00 din 11.02.2011 corectie in formularul 10, corelatie dubla pentru randul “CAPITALURI – TOTAL”
-la bilant prescurtat (cod.10) Rd. 39 = rd. 13 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21
-la bilant lung (cod.10) Rd. 88 = rd. 47 – 56 – 60 – 61 – 64 – 65

Vers.1.00 din 25.01.2011 corectie functie “Preluare solduri/ rulaje din balanta”
Vers.1.00 din 24.01.2011 corectie in zona de semnatura pe F10,F20,F30
Vers.1.00 din 21.01.2011 conform OMFP nr.2870/ 23.12.2010

Acest program de asistenta, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2010, este aplicabil entitatilor al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevazute la art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

La intocmirea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2010 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, sunt avute in vedere atat prevederile cuprinse in Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, cat si Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru incarcarea datelor in bilant trebuie sa instalati Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recenta a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP
Actualizat in 11/02/2011- vers.1.0.0

program aici.