Bilant – Rezerva legala

Rezerva legala de 5%, deductibila la calculul profitului impozabil, prevazuta la art. 22 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se determina prin aplicarea cotei asupra diferentei dintre:

– totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, si
– totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, inregistrate in contabilitate.

In formularul 101 suma deductibila se trece la rd. 16. Avand in vedere prevederile OUG 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003
privind Codul fiscal, cu privire la impartirea anului 2010 in doua perioade fiscale carora le corespund cele doua declaratii 101, veniturile si cheltuielile care se iau in calcul sunt cele aferente perioadelor fiscale:
– 1.01.2010 – 30.09.2010
– 1.10.2010 – 31.12.2010.

La cele anterior prezentate avem in vedere si completarile emise de MFP prin scrisoarea nr. 415018/13.01.2011 prin care se precizeaza ca societatile care au declarat pentru primele trei trimestre numai impozit pe profit depun o singura declaratie 101 pentru intregul an fiscal 2010.

Referitor la intrebarea d-voastra va puteti afla in una din cele doua situatii:
– depuneti o singura declaratie 101 pentru intregul an fiscal, caz in care calculati limita deductibila a rezervei pe total an 2010,
– depuneti doua formulare 101 si limitati rezerva pentru fiecare perioada in parte.

De retinut este faptul ca aplicarea prevederilor art. 22, alin. (1) din Codul fiscal cu privire la deductibilitatea rezervei legale se refera numai la stabilirea limitei deductibile a acesteia si nuse inregistreaza in evidenta contabila. Calculul valorii deductibile a rezervei legale se face trimestrial prin inscrierea in registrul de evidenta fiscala si se scade din baza impozabila.

Din punct de vedere contabil, la finele anului 2010 se face inregistrarea:

129                          =                   1061

„Repartizarea profitului”                    „Rezerve legale”

Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiul
financiar urmator, respectiv in anul 2011 in contul 117”Rezultatul reportat” de unde este repartizat pe celelalte destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare de adunarea generala, astfel:

121                             =                     129
„Profit sau pierdere”                        „Repartizarea profitului”