OMFP nr. 1592 din 2021, noi reglementari

evo conta
contabilitate
Du-te la conținut

OMFP nr. 1592 din 2021, noi reglementari

evoCONTA
Publicat în contabilitate · 11 Ianuarie 2022
Tags: contacontabilitatecontabil
Principalele modificări aduse la OMFP nr. 1802/2014 privind reglementările contabile conforme cu directivele comunitare:
 
  1. La art. 8 din reglementările contabile sunt enumerate mai multe definiții, cum ar fi noțiunea de cost de achiziție, cost de producție, societate-mamă, societate-afiliată, etc. Noutatea constă în faptul că prezentul act normativ precizează că aceste definiții sunt aplicabile în mod strict doar în contextul acestor reglementări contabile și nu sunt utilizabile în contextul altor acte normative;
  2. Potrivit art. 80 din actualele reglementări contabile, pentru realizarea unor active cu ciclul lung de fabricație, în costul cu realizarea activelor se capitalizează și cheltuielile cu finanțarea (cheltuieli cu dobânzi sau diferențe de curs valutar). Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când cea mai mare parte a activității de realizare a activului a fost deja realizată, iar activul este pregătit pentru utilizare sau vânzare. Noul act normativ detaliază noțiunea de pregătit pentru utilizare sau vânzare în sensul că respectiva construcție fizică este terminată chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot să se realizeze în continuare. Legiuitorul exemplifică cu decorarea interioară a clădirii conform specificației cumpărătorului, însă precizează că sunt realizate doar modificări minore;
  3. O altă modificare constă în detalierea mai exactă a modului în care se identifică data de începere a capitalizării costurilor îndatorării. Această dată începe când entitatea raportoare îndeplinește cumulativ următoarele trei condiții:
     
a)       Suportă cheltuielile pentru activul respectiv;
b)      Suportă costul îndatorării;
c)       Întreprinde activitățile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării sau pentru vânzare;
4. Noul act normativ detaliază faptul că prin activități de pregătire a activului pentru utilizare sau vânzare, se cuprind, pe lângă construirea fizică a activului, și lucrări tehnice sau administrative anterioare începerii construcției fizice, cum sunt cele de obținere a avizelor necesare;
 
5. Actul normativ analizat astăzi aduce și o precizare pe care am fi considerat-o aplicabilă de la sine, respectiv, se precizează că valoarea capitalului social prezentat în situațiile financiare anuale trebuie să fie egală cu cea înregistrată la oficiul Registrului Comerțului;
 
6. Potrivit actualelor reglementări – pct. 432, sumele colectate în contul unor terți, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial, nu reprezintă venituri ale perioadei. Noile reglementări aduc o precizare redundantă în sensul că entitatea raportoare are responsabilitatea să încadreze corect tranzacțiile efectuate în numele terților, iar dacă entitatea raportoare realizează în nume propriu obligația de a furniza un bun sau un serviciu, va recunoaște la veniturile perioadei sumele aferente.evoCONTA
©  2008
Înapoi la cuprins