Declaratii – 394

Evo Conta informeaza contribuabilii ca, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/28.12.2011, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr. 3.596/19.12.2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de taxa pe valaorea adaugata (TVA) si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Obligatie

Formularul 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” se completeaza si se depune de:

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru orice operatiune taxabila pentru care este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, si pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisa mentiunea „taxare inversa”, si pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare;

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, care realizeaza în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisa mentiunea „taxare inversa”, si pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare;

Atentie! În continutul formularului sunt evidentiate distinct operatiunile de livrari sau achizitii de cereale si plante tehnice prevazute la art. 160 alin. 2), lit.(c) din Codul Fiscal pentru care se aplica taxarea inversa.

Formularul 394 nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

Depunere

Formularul 394 se depune la unitatea fiscala unde contribuabilul este înregistrat ca platitor de impozite si taxe pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial) si numai daca în aceasta perioada au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.

Declaratia se depune în format electronic sub forma unui fisier .pdf astfel:

– în format hârtie semnat si stampilat însotit de suportul electronic la registratura organului fiscal sau prin posta cu confirmare de primire;

– prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-România.

Declaratia se completeaza si se valideaza cu ajutorul programelor de asistenta, care sunt puse gratuit la dispozitia contribuabililor de unitatile fiscale, sau pot fi descarcate de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Programe utile/Declaratii fiscale.

Important! Prevederile acestui act normativ intra în vigoare la 1 februarie 2012, si se aplica pentru operatiunile efectuate începând cu luna ianuarie 2012.

Pentru operatiunile privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national realizate de contribuabilii înregistrati ca platitori de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, pâna la 31 decembrie 2011, completarea si declararea formularului 394 se va face în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui ANAF nr. 702/2007.