Contabilitate – Fisa sintetica platitor

Semnificatiile codurilor, simbolurilor si prescurtarilor din fisa sintetica pe platitor
Evidenta impozitelor, taxelor si contributiilor datorate bugetului general consolidat se organizeaza de catre organele fiscale de administrare ale acestora in baza O.M.F.P. nr. 1.722/2004 pentru aprobarea instructiunilor privind organizarea sistemului de administrare a creantelor fiscale, implementat in baza O.M.F.P. nr. 441 din 19 august 2005.
Sa nu incercati sa le cautati, fiindca cele doua ordine nu au fost publicate in Monitorul Oficial. Acestea sunt instrumentele interne de lucru ale administratorilor de obligatii fiscale datorate de catre firmele dvs. bugetului general consolidat.
Asa cum ati constatat si dvs. in repetate randuri, in fisa sintetica pe platitor organizata de catre organul fiscal de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor, regasim coduri, simboluri si prescurtari pentru diverse creante fiscale si tipuri de operatii, documente, informatii.
Aceste coduri, simboluri si prescurtari nu pot fi descifrate logic. Tocmai de aceea vi le punem la dispozitie – pentru a va intinde o mana de ajutor ori de cate ori trebuie sa reglati un astfel de document de evidenta, cand solicitati un certificat fiscal, cand sunteti in pragul unei inspectii fiscale generale sau a unei inspectii fiscale partiale, pentru solutionarea unei cereri de rambursare de TVA.

pentru creante fiscale:

Cod

Tip creanta fiscala

Simbol

1

debit

D

2

dobanda, majorari

M

3

amenda

A

4

penalitate

P

5

dobanda simpla

MS

6

penalitate de intarziere

PI

7

titlu executoriu

TE

pentru diverse tipuri de operatii:

Cod Tip operatie Simbol
operatiune
i01 incasare I
s01 storno incasare S_I
i02 restituire RST
s02 storno restituire S_RST
i03 rambursare RMB
s03 storno rambursare S_ RMB
i04 compensare (figureaza in dreptul
impozitului de unde provine
suma de compensat)
C_D
s04 storno compensare S_ C_D
i05 Compensare (figureaza in dreptul
impozitului compensat)
C_C
s05 storno compensare S_ C_C
i96 inlesnire la plata INSL
i97 insolvabili INVB
i98 faliment FLMT
i99 solicitare certificat CTF
SCA scadere SCA
S scutire S
DIM diminuare de impozit DIM
A anulare A
DRAMB sume de rambursat DRAMB
PRE prescriptie PRE
SS plata in plus SS

pentru documentele care stau la baza inregistrarii creantei fiscale in fisa sintetica pe platitor:

 

Cod

Tip document

Denumire scurta

1

Declaratie

DEC.

2

Decizie de impunere

DEC.IMP.

3

Procese-verbale de contraventie

PCV.

4

Decizie de calcul accesorii

DEC.ACC

 pentru sursa de preluare a informatiilor:

 

Cod

Tip document

Senumire scurta

1

declaratie

Dec.

2

corectie

Cor.

3

rectificare

rec.