Contabilitate – plan conturi ONG

Plan de conturi cf.OMEF nr.1969/2007

———–Notatii————————-
AFSP = activitatile fara scop patrimonial
AE   = activitatile economice
ADS  = activitatile cu destinatie speciala

PJFS – persoana juridica fara scop patrimonial

———————————————————————————————————————————————-
1                    CONTURI DE CAPITALURI
10                CAPITAL SI REZERVE
101            Capital
105            Rezerve din reevaluare
1050        Rezerve din reevaluarea terenurilor
1050.01    Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru AFSP
1050.02    Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru AE
1051        Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri
1051.01    Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri pentru AFSP
1051.02    Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri pentru AE
1052        Rezerve din reevaluarea constructiilor
1052.01    Rezerve din reevaluarea constructiilor pentru AFSP
1052.02    Rezerve din reevaluarea constructiilor pentru AE
1053        Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
1053.01    Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) pentru AFSP
1053.02    Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) pentru AE
1054        Rezerve din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare
1054.01    Rezerve din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare pentru AFSP
1054.02    Rezerve din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare pentru AE
1055        Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport
1055.01    Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru AFSP
1055.02    Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru AE
1056        Rezerve din reevaluarea animalelor si plantatiilor
1056.01    Rezerve din reevaluarea animalelor si plantatiilor pentru AFSP
1056.02    Rezerve din reevaluarea animalelor si plantatiilor pentru AE
1057        Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale
1057.01    Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale pentru AFSP
1057.02    Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale pentru AE
106            Rezerve
1061        Rezerve legale
1063        Rezerve statutare sau contractuale
1065        Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
1068        Alte rezerve
11                FONDURI PRIVIND AFSP SI REZULTATUL REPORTAT
113            Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)
114            Fondul pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)
115            Fondul de rulment al membrilor asociatiilor de proprietari
116            Alte fonduri privind AFSP
117            Rezultatul reportat
1171        Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind AFSP
1171.01    Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul  neacoperit privind AFSP
1171.02    Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind ADS
1172        Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind AE
1174        Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
12                REZULTATUL  EXERCITIULUI FINANCIAR
121            Excedent/profit sau deficit/pierdere
1211        Excedent sau deficit privind  AFSP
1211.01    Excedent sau deficit privind  AFSP
1211.02    Excedent sau deficit privind  ADS
1212        Profit sau pierdere privind AE
129            Repartizarea excedentului/profitului
1291        Repartizarea excedentului privind  AFSP
1291.01    Repartizarea excedentului privind  AFSP
1292        Repartizarea profitului privind AE
13                SUBVENTII PENTRU INVESTITII
131            Subventii guvernamentale pentru investitii
132            Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii
133            Donatii pentru investitii
134            Plusuri de inventar de natura imobilizarilor
138            Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii
15                PROVIZIOANE
151            Provizioane
1511        Provizioane pentru litigii
1512        Provizioane pentru garantii acordate clientilor
1514        Provizioane pentru restructurare
1515        Provizioane pentru pensii si obligatii similare
1516        Provizioane pentru impozite
1518        Alte provizioane
16                IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
161            Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614        Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
1615        Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci
1617        Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
1618        Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
162            Credite bancare pe termen lung
1621        Credite bancare pe termen lung
1622        Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta
1623        Credite externe guvernamentale
1624        Credite bancare  externe garantate de stat
1625        Credite bancare externe garantate de banci
1626        Credite de la trezoreria statului
1627        Credite bancare interne garantate de  stat
166            Datorii  care privesc imobilizarile financiare
1661        Datorii fata de entitatile afiliate
1663        Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin  interese de participare
167            Alte imprumuturi si datorii asimilate
168            Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681        Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni
1682        Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685        Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate
1686        Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare
1687        Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate
169            Prime privind rambursarea obligatiunilor

2                    CONTURI DE IMOBILIZARI
20                IMOBILIZARI NECORPORALE
201            Cheltuieli de constituire
2011        Cheltuieli de constituire privind AFSP
2012        Cheltuieli de constituire privind AE
203            Cheltuieli de dezvoltare
2031        Cheltuieli de dezvoltare privind AFSP
2032        Cheltuieli de dezvoltare privind AE
205            Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
2051        Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare privind AFSP
2052        Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare privind AE
207            Fond comercial
208            Alte imobilizari necorporale
2081        Alte imobilizari necorporale privind AFSP
2082        Alte imobilizari necorporale privind AE
21                IMOBILIZARI CORPORALE
211            Terenuri si amenajari de terenuri
2111        Terenuri
2111.01    Terenuri pentru AFSP
2111.02    Terenuri pentru AE
2112        Amenajari de terenuri
2112.01    Amenajari de terenuri pentru AFSP
2112.02    Amenajari de terenuri pentru AE
212            Constructii
2121        Constructii
2121.01    Constructii pentru AFSP
2121.02    Constructii pentru AE
213            Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
2131        Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
2131.01    Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) pentru AFSP
2131.02    Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) pentru AE
2132        Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
2132.01    Aparate si instalatii de masurare, control si reglare pentru AFSP
2132.02    Aparate si instalatii de masurare, control si reglare pentru AE
2133        Mijloace de transport
2133.01    Mijloace de transport pentru AFSP
2133.02    Mijloace de transport pentru AE
2134        Animale si plantatii
2134.01    Animale si plantatii pentru AFSP
2134.02    Animale si plantatii pentru AE
214            Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
2141        Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
2141.01    Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale pentru AFSP
2141.02    Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale pentru AE
23                IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI
231            Imobilizari corporale in curs de executie
2311        Imobilizari corporale in curs de executie privind AFSP
2312        Imobilizari corporale in curs de executie privind AE
232            Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
233            Imobilizari necorporale in curs de executie
2331        Imobilizari necorporale in curs de executie privind AFSP
2332        Imobilizari necorporale in curs de executie privind AE
234            Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
26                IMOBILIZARI FINANCIARE
261            Actiuni detinute la entitatile afiliate
263            Interese de participare
265            Alte titluri imobilizate
267            Creante imobilizate
2671        Sume datorate de entitatile afiliate
2672        Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate
2673        Creante legate de interesele de participare
2674        Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare
2675        Imprumuturi acordate pe termen lung
2676        Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung
2678        Alte creante imobilizate
2679        Dobanzi aferente altor creante imobilizate
269            Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
2691        Varsaminte de efectuat privind actinile detinute la entitatile afiliate
2692        Varsaminte de efectuat privind interesele de participare
2693        Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare
28                AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
280            Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801        Amortizarea cheltuielilor de constituire
2801.01    Amortizarea cheltuielilor de constituire privind AFSP
2801.02    Amortizarea cheltuielilor de constituire privind AE
2803        Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2803.01    Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind AFSP
2803.02    Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind AE
2805        Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare
2805.01    Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare privind AFSP
2805.02    Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare privind AE
2807        Amortizarea fondului comercial
2807.02    Amortizarea fondului comercial privind AE
2808        Amortizarea altor imobilizari necorporale
2808.01    Amortizarea altor imobilizari necorporale privind AFSP
2808.02    Amortizarea altor imobilizari necorporale privind AE
281            Amortizari privind imobilizarile corporale
2811        Amortizarea amenajarilor de terenuri
2811.01    Amortizarea amenajarilor de terenuri privind AFSP
2811.02    Amortizarea amenajarilor de terenuri privind AE
2812        Amortizarea constructiilor
2812.01    Amortizarea constructiilor privind AFSP
2812.02    Amortizarea constructiilor privind AE
2813        Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
2813.01    Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind AFSP
2813.02    Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind AE
2814        Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare
2814.01    Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare privind AFSP
2814.02    Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare privind AE
2815        Amortizarea mijloacelor de transport
2815.01    Amortizarea mijloacelor de transport privind AFSP
2815.02    Amortizarea mijloacelor de transport privind AE
2816        Amortizarea animalelor si plantatiilor
2816.01    Amortizarea animalelor si plantatiilor privind AFSP
2816.02    Amortizarea animalelor si plantatiilor privind AE
2817        Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale
2817.01    Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale privind AFSP
2817.02    Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale privind AE
29                AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR
290            Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
291            Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
293            Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
296            Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

3                    CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
30                STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
301            Materii prime
302            Materiale consumabile
3021        Materiale auxiliare
3022        Combustibili
3023        Materiale pentru ambalat
3024        Piese de schimb
3025        Seminte si materiale de plantat
3026        Furaje
3028        Alte materiale consumabile
303            Materiale de natura obiectelor de inventar
308            Diferente de pret la materii prime si materiale
33                PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
331            Produse in curs de executie
332            Lucrari si servicii in curs de executie
34                PRODUSE
341            Semifabricate
345            Produse finite
346            Produse reziduale
348            Diferente de pret la produse
35                STOCURI AFLATE LA TERTI
351            Materii si materiale aflate la terti
354            Produse aflate la terti
356            Animale aflate la terti
357            Marfuri aflate la terti
358            Ambalaje aflate la terti
36                ANIMALE
361            Animale si pasari
368            Diferente de pret la animale si pasari
37                MARFURI
371            Marfuri
378            Diferente de pret la marfuri
38                AMBALAJE
381            Ambalaje
388            Diferente de pret la ambalaje
39                AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
391            Ajustari pentru deprecierea materiilor prime
392            Ajustari pentru deprecierea materialelor
393            Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie
394            Ajustari pentru deprecierea produselor
395            Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
396            Ajustari pentru deprecierea animalelor
397            Ajustari pentru deprecierea marfurilor
398            Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

4                    CONTURI DE TERTI
40                FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
401            Furnizori
403            Efecte de platit
404            Furnizori de imobilizari
405            Efecte de platit pentru imobilizari
408            Furnizori – facturi nesosite
409            Furnizori – debitori
4091        Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor
4092        Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari
41                CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
411            Clienti
4111        Clienti
4118        Clienti incerti sau in litigiu
413            Efecte de primit de la clienti
418            Clienti – facturi de intocmit
419            Clienti – creditori
42                PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
421            Personal – salarii datorate
422            Pensionari – pensii datorate
423            Personal – ajutoare materiale datorate
424            Prime reprezentand participarea personalului la profit  *)
425            Avansuri acordate personalului
426            Drepturi de personal neridicate
427            Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor
428            Alte datorii si creante in legatura cu personalul
4281        Alte datorii in legatura cu personalul
4282        Alte creante in legatura cu personalul
43                ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
431            Asigurari sociale
4311        Contributia unitatii la asigurarile sociale
4312        Contributia personalului la asigurarile sociale
4313        Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
4314        Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
437            Ajutor de somaj
4371        Contributia unitatii la fondul de somaj
4372        Contributia personalului la fondul de somaj
4373        Contributia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
438            Alte datorii si creante sociale
4381        Alte datorii sociale
4382        Alte creante sociale
44                BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
441            Impozitul pe profit
442            Taxa pe valoarea adaugata
4423        Taxa pe valoarea adaugata de plata
4424        Taxa pe valoarea adaugata de recuperat
4426        Taxa pe valoarea adaugata deductibila
4427        Taxa pe valoarea adaugata colectata
4428        Taxa pe valoarea adaugata neexigibila
444            Impozitul pe venituri de natura salariilor si din alte drepturi
445            Subventii
4451        Subventii guvernamentale
4452        Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii
4458        Alte sume primite cu caracter de subventii
446            Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
447            Fonduri speciale –  taxe si varsaminte asimilate
448            Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481        Alte datorii fata de bugetul statului
4482        Alte creante privind bugetul statului
45                GRUP SI ASOCIATI
451            Decontari intre entitatile afiliate
4511        Decontari intre entitatile afiliate
4518        Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate
453            Decontari privind interesele de participare
4531        Decontari privind interesele de participare
4538        Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare
458            Decontari din operatii in participatie
4581        Decontari din operatii in participatie – pasiv
4582        Decontari din operatii in participatie – activ
46                DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
461            Debitori diversi
462            Creditori diversi
47                CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
471            Cheltuieli inregistrate in avans
472            Venituri inregistrate in avans
473            Decontari din operatii in curs de clarificare
48                DECONTARI IN CADRUL UNITATII
481            Decontari intre unitate si subunitati
482            Decontari intre subunitati
489            Decontari intre AFSP si AE
49                AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
491            Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti
495            Ajustari pentru deprecierea creantelor – decontari in cadrul grupului si cu asociatii
496            Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi

5                    CONTURI DE TREZORERIE
50                INVESTITII PE TERMEN SCURT
501            Actiuni detinute la entitatile afiliate
505            Obligatiuni emise si rascumparate
506            Obligatiuni
508            Alte  investitii pe termen scurt si creante asimilate
5081        Alte titluri de plasament
5088        Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
509            Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
5091        Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate
5092        Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt
51                CONTURI LA BANCI
511            Valori de incasat
5112        Cecuri de incasat
5113        Efecte de incasat
5114        Efecte remise spre scontare
512            Conturi curente la banci
5121        Conturi la banci in lei
5124        Conturi la banci in valuta
5124.01    Disponibil in valuta privind AFSP
5124.02    Disponibil in valuta privind AE
5125        Sume in curs de decontare
518            Dobanzi
5186        Dobanzi de platit
5187        Dobanzi de incasat
519            Credite bancare pe termen scurt
5191        Credite bancare pe termen scurt
5192        Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta
5193        Credite externe guvernamentale
5194        Credite externe garantate de stat
5195        Credite externe garantate de banci
5196        Credite de la trezoreria statului
5197        Credite interne garantate de stat
5198        Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
53                CASA
531            Casa
5311        Casa in lei
5314        Casa in valuta
5314.01    Casa in valuta privind AFSP
5314.02    Casa in valuta privind AE
532            Alte valori
5321        Timbre fiscale si postale
5322        Bilete de tratament si odihna
5323        Tichete si bilete de calatorie
5328        Alte valori
54                ACREDITIVE
541            Acreditive
5411        Acreditive in lei
5412        Acreditive in valuta
5412.01    Acreditive in valuta privind AFSP
5412.02    Acreditive in valuta privind AE
542            Avansuri de trezorerie  **)
55                DISPONIBIL ADS
550            Disponibil ADS
5501        Disponibil ADS din aplicarea timbrului literar, cinematografic,
teatral, muzical, folcloric,  al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
5501.01    Disponibil ADS din aplicarea timbrului literar
5501.02    Disponibil ADS din aplicarea timbrului cinematografic
5501.03    Disponibil ADS din aplicarea timbrului teatral
5501.04    Disponibil ADS din aplicarea timbrului muzical
5501.05    Disponibil ADS din aplicarea timbrului folcloric
5501.06    Disponibil ADS din aplicarea timbrului artelor plastice
5501.07    Disponibil ADS din aplicarea timbrului arhitecturii
5501.08    Disponibil ADS din aplicarea timbrului de divertisment
5509        Disponibil ADS din alte venituri ADS
5509.01    Disponibil ADS din alte venituri ADS incasate in lei
5509.04    Disponibil ADS din alte venituri ADS incasate in valuta
58                VIRAMENTE INTERNE
581            Viramente interne
59                AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591            Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate
595            Ajustari  pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate
596            Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor
598            Ajustari pentru  pierderea de valoare a altor investitii  pe termen  scurt si creante asimilate

6                    CONTURI DE CHELTUIELI  *** )
60                CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601            Cheltuieli cu materiile prime
602            Cheltuieli cu materialele consumabile
6021        Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022        Cheltuieli privind combustibilul
6023        Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024        Cheltuielile privind piesele de schimb
6025        Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
6026        Cheltuieli privind furajele
6028        Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603            Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604            Cheltuieli privind materialele nestocate
605            Cheltuieli privind energia si apa
606            Cheltuieli privind animalele si pasarile
607            Cheltuieli privind marfurile
608            Cheltuieli privind ambalajele
61                CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
611            Cheltuieli  cu intretinerea si reparatiile
612            Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
613            Cheltuieli cu primele de asigurare
614            Cheltuieli cu studiile si cercetarile
62                CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
621            Cheltuieli cu colaboratorii
622            Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
623            Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
624            Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625            Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
626            Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627            Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628            Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
63                CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
635            Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
64                CHELTUIELI CU PERSONALUL
641            Cheltuieli cu  salariile personalului
642            Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
645            Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451        Contributia unitatii la asigurarile sociale
6452        Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453        Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6456        Contributia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
6458        Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
65                ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
654            Pierderi din creante si debitori diversi
655            Cotizatii si contributii  datorate de PJFS
6551        Cotizatii si contributii  la organisme din tara
6552        Cotizatii si contributii  la organisme internationale
656            Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului
657            Ajutoare si imprumuturi nerambursabile transferate altor PJFS
6571        Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara transferate altor PJFS
6572        Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din strainatate transferate altor PJFS
658            Alte cheltuieli de exploatare
6581        Despagubiri, amenzi si penalitati
6582        Donatii si subventii acordate
6583        Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
6588        Alte cheltuieli de exploatare
66                CHELTUIELI FINANCIARE
663            Pierderi din creante  imobilizate
664            Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
6641        Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642        Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
665            Cheltuieli din diferente de curs valutar
666            Cheltuieli privind dobanzile
667            Cheltuieli privind sconturile acordate
668            Alte cheltuieli financiare
67                CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671            Cheltuieli  privind calamitatile si alte evenimente extraordinare
68                CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681            Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
6811        Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812        Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813        Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
6814        Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
686            Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare
6863        Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
6864        Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868        Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
69                CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
691            Cheltuieli cu impozitul pe profit

7                    CONTURI DE VENITURI
70                CIFRA DE AFACERI NETA
701            Venituri din vanzarea produselor finite
702            Venituri din vanzarea semifabricatelor
703            Venituri din vanzarea produselor reziduale
704            Venituri din lucrari executate si servicii prestate
705            Venituri din studii si cercetari
706            Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
707            Venituri din vanzarea marfurilor
708            Venituri din activitati diverse
71                VARIATIA STOCURILOR
711            Variatia stocurilor
72                VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
721            Venituri din productia de imobilizari necorporale
722            Venituri din productia de imobilizari corporale
73                VENITURI DIN AFSP
731            Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile
banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor
7311        Venituri din cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor
7312        Venituri din contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor
732            Venituri din taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare
733            Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare
7331        Venituri din donatii
7332        Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare
734            Venituri din dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din AFSP
7341        Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din AFSP
7342        Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din AFSP
735            Venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole
736            Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri
737            Venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare si functionare
738            Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea persoanelor juridice fara scop patrimonial, altele decat cele care sunt sau au fost folosite in AE
739            Alte venituri din AFSP
7391        Venituri din cote-parti primite potrivit statutului
7392        Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara si din strainatate si subventii pentru venituri
7393        Venituri din despagubiri de asigurare – pagube si din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare
7394        Venituri din diferente de curs valutar rezultate din AFSP
7395        Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7396        Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
7397        Venituri obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive
7398        Venituri obtinute din reclama si publicitate, potrivit legislatiei in vigoare
7399        Alte venituri din AFSP
74                VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
741            Venituri din subventii de exploatare
7411        Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri****)
7412        Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
7413        Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414        Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415        Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala
7416        Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417        Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
7418        Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
75                ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754            Venituri din creante reactivate si debitori diversi
758            Alte venituri din exploatare
7581        Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582        Venituri din donatii si subventii primite
7583        Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
7584        Venituri din subventii pentru investitii
7588        Alte venituri din exploatare
76                VENITURI FINANCIARE
761            Venituri din imobilizari financiare
7611        Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
7613        Venituri din interese de participare
762            Venituri din investitii financiare pe termen scurt
763            Venituri din creante imobilizate
764            Venituri din investitii financiare cedate
7641        Venituri din imobilizari financiare cedate
7642        Castiguri din investitii pe termen scurt cedate
765            Venituri din diferente de curs valutar
766            Venituri din dobanzi
767            Venituri din sconturi obtinute
768            Alte venituri financiare
77                VENITURI EXTRAORDINARE
771            Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare
78                VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781            Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812        Venituri din provizioane
7813        Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
7814        Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
786            Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
7863        Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
7864        Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante
79                VENITURI ADS
791            Venituri ADS
7911        Venituri ADS din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric,
al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
7911.01    Venituri ADS din aplicarea timbrului literar
7911.02    Venituri ADS din aplicarea timbrului cinematografic
7911.03    Venituri ADS din aplicarea timbrului teatral
7911.04    Venituri ADS din aplicarea timbrului muzical
7911.05    Venituri ADS din aplicarea timbrului folcloric
7911.06    Venituri ADS din aplicarea timbrului artelor plastice
7911.07    Venituri ADS din aplicarea timbrului arhitecturii
7911.08    Venituri ADS din aplicarea timbrului de divertisment
7919        Alte venituri ADS

8                    CONTURI SPECIALE
80                CONTURI IN AFARA BILANTULUI
801            Angajamente acordate
8011        Giruri si garantii acordate
8018        Alte angajamente acordate
802            Angajamente primite
8021        Giruri si garantii primite
8028        Alte angajamente primite
803            Alte conturi in afara bilantului
8031        Imobilizari corporale luate cu chirie
8032        Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033        Valori materiale primite in pastrare sau custodie
8034        Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
8035        Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
8036        Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
8037        Efecte scontate neajunse la scadenta
8038        Alte valori in afara bilantului
805            Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
8051        Dobanzi de platit
8052        Dobanzi de incasat
89                BILANT
891            Bilant de deschidere
892            Bilant de inchidere

9                    CONTURI DE GESTIUNE *****)
90                DECONTARI INTERNE
901            Decontari interne privind cheltuielile
902            Decontari interne privind productia obtinuta
903            Decontari interne privind diferentele de pret
92                CONTURI DE CALCULATIE
921            Cheltuielile activitatii de baza
922            Cheltuielile activitatilor auxiliare
923            Cheltuieli indirecte de productie
924            Cheltuieli generale de administratie
925            Cheltuieli de desfacere
93                COSTUL PRODUCTIEI
931            Costul productiei obtinute
933            Costul productiei in curs de executie

*)   Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora.
**)   In acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.
***)   Cheltuielile AFSP, cheltuielile ADS si cheltuielile AE se evidentiaza din punct de vedere contabil distinct
(analitice distincte in cadrul conturilor din clasa 6).
****)   Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.
*****)   Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.