Contabilitate – Registre obligatorii

Registrele de contabilitate obligatorii sunt:
1. Registrul jurnal
2. Registrul inventar
3. Registrul carte mare
Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listari informatice, dupa caz.

1. Registrul jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistreaza, în mod cronologic, toate operatiunile economico-financiare.
Operatiunile de aceeasi natura, realizate în acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza înregistrarii în Registrul-jurnal.
Unitatile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia încasarii-achitarii facturilor etc.
Orice înregistrare în Registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate.
Unitatile care utilizeaza jurnale auxiliare pot înregistra în Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.

2. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate în functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii.
Registrul-inventar se întocmeste la înfiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii, divizarii sau încetarii activitatii, precum si în alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic.
In acest registru se înscriu, într-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului.
Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv. Elementele de activ si de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora.
În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în Registrul-inventar se înregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pâna la data încheierii exercitiului financiar.

3. Cartea mare, este un registru contabil obligatoriu în care se înregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul Cartea mare poate contine câte o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare sta la baza întocmirii balantei de verificare.
Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse.
Editarea Cartii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau în functie de necesitatile proprii.

Durata de arhivare : Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Registrul Cartea mare se pastreaza în unitate timp de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite, iar în caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite în termen de maximum 30 de zile de la constatare.