Declaratia 101 – precizari

ANAF informeaza contribuabilii, platitori de impozit pe profit care au obligatia depunerii formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” ca, potrivit legislatiei în vigoare, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010 trebuie sa aiba în vedere precizarile de mai jos.

I. Contribuabilii care, pâna la 30 septembrie 2010 inclusiv au fost obligati la plata impozitului minim procedeaza la definitivarea impozitului pe profit datorat corespunzator celor doua perioade fiscale, respectiv 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 si 1 octombrie – 31 decembrie 2010 si, în consecinta au obligatia sa întocmeasca si sa depuna doua declaratii privind impozitul pe profit, corespunzator celor doua perioade fiscale.  Astfel, pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, contribuabilii vor determina impozitul pe profit datorat conform art. 34 alin. (16) din Codul Fiscal si efectueaza comparatia cu impozitul minim anual, recalculat în mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, prin împartirea impozitului minim anual la 12 si înmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat.

Atentie! Termenul limita pentru depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 si plata impozitul pe profit datorat din definitivarea impunerii, este 25 februarie 2011.

Pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor Codului Fiscal, astfel:

– daca definitiveaza pâna la data de 25 februarie închiderea exercitiului financiar, situatie în care nu trebuiau sa selecteze obligatia „Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1” în declaratia 100 pentru trimestrul IV 2010 vor depune declaratia anuala de impozit pe profit si vor plati impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, pâna la data de 25 februarie 2011 inclusiv.

– daca au declarat prin formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si au platit o suma egala cu impozitul pe profit calculat si evidentiat pentru trimestrul III 2010, vor depune declaratia anuala de impozit pe profit si vor face plata finala a impozitului pe profit aferent anului fiscal încheiat, pâna la data de 25 aprilie 2011 inclusiv.

Important! Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza în conformitate cu prevederile Titlului II «Impozitul pe profit» în mod corespunzator pentru cele doua perioade, luând în calcul veniturile si cheltuielile înregistrate.

La completarea Declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 contribuabilii nu vor completa rândul 2 din sectiunea C „Date privind definitivarea impozitului pe profit anual” si nu vor efectua comparatia sumei înscrise la rândul 1.2 cu suma înscrisa la rândul 2.

II. Contribuabilii care în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, ca urmare a efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim au datorat si platit, în cele trei trimestre, impozit pe profit, completeaza si depun declaratia privind impozitul pe profit pentru întreg anul 2010, astfel:

– daca definitiveaza pâna la data de 25 februarie închiderea exercitiului financiar, situatie în care nu trebuiau sa selecteze obligatia „Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct.1” în declaratia 100 pentru trimestrul IV 2010, vor depune declaratia anuala de impozit pe profit si vor plati impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, pâna la data de 25 februarie 2011 inclusiv.

– daca au declarat prin formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”si au platit o suma egala cu impozitul pe profit calculat si evidentiat pentru trimestrul III 2010, vor depune declaratia anuala de impozit pe profit si vor face plata finala a impozitului pe profit aferent anului fiscal încheiat, pâna la data de 25 aprilie 2011 inclusiv.

De retinut! Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza în conformitate cu prevederile Titlului II «Impozitul pe profit» luând în calcul veniturile si cheltuielile înregistrate în anul 2010.

La întocmirea Declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul 2010, contribuabilii nu vor completa rândul 2 din sectiunea C „Date privind definitivarea impozitului pe profit anual” si nu vor efectua comparatia sumei înscrise la rândul 1.2 cu suma înscrisa la rândul 2.
*
Baza legala: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/23.12.2003; Ordinul presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/30.01.2008; Ordinul presedintelui ANAF nr. 2689/2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789/25.11.2010.