Declaratia D392

– 392A „Declaratie informativa privind livrarile si prestarile de servicii efectuate în anul 2010”, cod MEF 14.13.01.02/ia;

– 392B „Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitii efectuate în anul 2010”, cod MEF 14.13.01.02/ib;

Obligatii declarative

Declaratia informativa privind livrarile si prestarile de servicii efectuate în anul 2010, formular 392A se completeaza de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, care au realizat efectiv la finele anului calendaristic o cifra de afaceri inferioara sumei de 35.000 euro, calculata în echivalent lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data aderarii la Uniunea Europeana si rotunjita la urmatoarea mie, 3,3817 lei/euro, respectiv, 119.000 lei.

Declaratia se completeaza atât pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cât si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele neînregistrate în scopuri de TVA, precum si TVA aferenta.

Declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitii efectuate în anul 2010, formular 392B se completeaza de catre persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, care au realizat, la finele anului calendaristic, o cifra de afaceri (exclusiv veniturile din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane) inferioara sumei de 35.000 euro, calculata în echivalent lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data aderarii la Uniunea Europeana si rotunjita la urmatoarea mie, 3,3817 lei/euro, respectiv 119.000 lei.

Declaratia se completeaza atât pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cât si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

De asemenea, declaratia se completeaza atât pentru achizitiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA , cât si pentru achizitiile de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Completarea si depunerea

Cele doua formulare de declaratii informative se depun, în format electronic, la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata si vor fi însotite, obligatoriu, de formularele editate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii, pâna la data de 25 februarie 2011, inclusiv.

Formatul electronic al declaratiilor informative se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistenta este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro.

Sanctiuni

Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiilor se sanctioneaza conform prevederilor Codului de procedura fiscala aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare cu amenda de la 2.000 – 3.500 lei pentru persoane fizice si de la 12.000 – 14.000 lei pentru persoane juridice.
——————————————————————————————-
Baza legala: art. 156 indice 3 alin. (4), (5) si (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/30.12.2010; Ordinul presedintelui ANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative.

descarca program aici