Declaratii – Certificat digital

Evo Conta informeaza contribuabilii ca Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), intentioneaza ca începând cu obligatiile lunii ianuarie 2011, declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale sa se realizeze printr-o declaratie unica care va fi depusa la unitatile fiscale teritoriale din cadrul ANAF. Întrucât în proiectul actului normativ prin care va fi aprobata se prevede obligativitatea depunerii declaratiei începând cu 1 iulie 2011 în sistem electronic (on-line), este obligatorie obtinerea de catre platitorii de venituri a certificatului digital calificat pentru semnatura electronica. Prezentam mai jos principalele etape care trebuie parcurse pentru obtinerea certificatului digital calificat.

Obtinerea certificatului calificat pentru semnatura electronica de la o firma autorizata

Pentru a transmite o declaratie fiscala prin mijloace electronice trebuie obtinuta o semnatura electronica, printr-un certificat digital. Conform prevederilor OMEF nr. 858/2008, OPANAF nr. 2520/2010 si OPANAF nr. 2568/2010, certificatele digitale se obtin de la furnizori de servicii de certificare acreditati în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica:
– CERT SIGN, adresa: www.certsign.ro;
– DIGI SIGN, adresa: www. digisign.ro;
– TRANS SPEED, adresa: www. transsped.ro.

Pentru detalii se acceseaza website-ul ANAF, www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice, categoria Informatii depunere declaratii, urmând instructiunile prezentate pe site.

Important!

a. Cu un singur certificat puteti semna declaratiile fiscale pentru mai multi contribuabili. Daca o firma care conduce evidentele fiscale ale unor clienti doreste sa foloseasca mai multi angajati pentru semnarea electronica a declaratiilor fiscale, atunci, pentru fiecare angajat se obtine un certificat digital pe o adresa proprie de e-mail.

b. Este necesara instalarea programului Adobe Reader 8.2.

Pentru siguranta transmiterii datelor, trebuie ca certificatul digital calificat detinut sa fie confirmat de furnizorul de servicii de certificare. Pentru aceasta, se descarca în calculatorul de pe care se vor transmite declaratiile, documentul de confirmare de pe websiteul ANAF, sectiunea Asistenta Contribuabili, modulul

Toate formularele cu explicatii, la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf.

Se completeaza documentul de confirmare, aplicând semnatura digitala în casuta Semnatura utilizator. Cu documentul confirmat de firma care a eliberat certificatul digital, se face înregistrarea la ANAF parcurgând urmatorii pasi:
– se acceseaza websiteul ANAF, la adresa www.anaf.ro, meniul Depunere declaratii, modulul Înregistrare certificate calificate, se tasteaza butonul Accepta aflat în partea stânga, jos, a paginii;
– în fereastra care apare se selecteaza documentul de confirmare cu butonul Browse, care se va transmite prin tastarea butonului Transmite documentul;
– apoi, se introduc urmatoarele date: codul unic de identificare al contribuabilului (operatorul economic pentru care se transmit declaratiile fiscale); denumirea contribuabilului; adresa contribuabilului. Dupa completarea acestor date se tasteaza butonul Submit pentru transmitere. Pe ecran se va afisa formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, completat cu datele introduse, care se listeaza prin tastarea butonului Tipareste cererea.

Atentie! Conform prevederilor OMFP nr. 858/2008, perioada de valabilitate a unui certificat calificat este de un an de zile. În cazul în care certificatul va fi reînnoit, se parcurge procedura prezentata mai sus.

Înregistrarea formularului 150 la unitatile fiscale teritoriale

Pentru înregistrarea formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” la unitatea fiscala teritoriala unde contribuabilii sunt înregistrati ca platitori de impozite si taxe, trebuie depuse urmatoarele documente:
– formularul 150, listat, semnat si stampilat de contribuabil;
– documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original si în copie;
– documentul, în original si copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotarârea adunarii generale a actionarilor sau Statutul societatii comerciale);
– documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil, în situatia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

În termen de 4 zile de la depunerea documentatiei, pe adresa de e-mail mentionata în formularul 150, se primeste o confirmare pentru utilizarea serviciului Depunere declaratii on-line.

Pentru transmiterea pe cale electronica a declaratiilor fiscale, contribuabilii vor accesa website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice, categoria Descarcare declaratii, parcurgând etapele prezentate în ghidul Instructiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaratiilor on-line, postat pe websiteul ANAF.

Hotararea Guvernului nr. 1397/ 2010 instituie obligatia angajatorilor de a depune online Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2011. Prin exceptie, cei care nu au inca certificat digital o pot depune la ghiseu, insa numai pana la 1 iulie 2011.