Incetare CIM

Evo Conta reaminteste contribuabililor ca potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (2) din HG 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor (Revisal), cu modificarile si completarile ulterioare, registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);
b) data angajarii;
c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
d) tipul contractului individual de munca;
e) data si temeiul incetarii contractului individual de munca.

Elementele prevazute la alin. (2) lit. e) se inregistreaza in registru (Revisal) la data incetarii contractului individual de munca, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) indice 2 din HG 161/2006 , astfel cum a fost completat prin art. I, pct. 2 din Legea 37/2010.

Conform art. 4 alin. (5) din acelasi act normativ, in cazurile mentionate la art. 3 alin. (2) indice 1 si (2) indice 2, registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, respectiv la data incetarii contractului individual de munca al acestuia.

Decizia de incetare a contractului individual de munca se intocmeste in chiar ziua incetarii contractului individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor si se transmite la Inspectoratul Teritorial de Munca (art. 3 din HG 161/2006 privind ?ntocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor).

Pe cale de consecinta data incetarii CIM este data inregistrarii deciziei in registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL) urmand a-si produce efectele de la data comunicarii (252 alin. (3) din Codul muncii republicat) iar dovada comunicarii se face independent de incetarea CIM.

Prin urmare, decizia de incetare a contractului individual de munca se intocmeste in chiar ziua incetarii contractului individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL) si se transmite la Inspectoratul Teritorial de Munca in aceeasi zi.