PFA – activitati in mod independent

Conform OUG nr. 44/2008, formele de desfasurare a activitatilor economice în mod independent si-au schimbat denumirea din Persoane Fizice (PF), respectiv Asociatii Familiale (AF) în:
– Persoana Fizica Autorizata (PFA)
– Întreprindere Individuala (II)
– Întreprindere Familiala (IF)
Cele trei categorii de întreprinzatori pot avea orice obiect de activitate cuprins în codul CAEN, mai putin cele interzise prin legi speciale

Întreprinderile Individuale (II), un hibrid între SRL si PFA, introduse ca noutate în legislatia comerciala româneasca, prin Ordonanta 44/2008, au suscitat cel mai mare interes pentru micii întreprinzator.
Principale avantaje ale II : nu se plateste impozitul forfetar, se administreaza prin contabilitate simpla, iar spre deosebire de PFA, poate avea mai multe domenii de activitate, poate angaja salariati, iar detinatorul II poate figura, la rândul sau, ca angajat al unei persoane juridice. În acelasi timp, întreprinderea este înregistrata fiscal si poate emite facturi.

Toate cele trei forme de organizare au aceleasi principii de functionare, însa Întreprinderea Individuala beneficiaza de o serie de avantaje spre deosebire de Persoana Fizica Autorizata si Întreprinderea Familiala.
Unul dintre avantajele unei II în comparatie cu PFA sau IF este ca, în eventualitatea extinderii si dezvoltarii afacerii, se poate angaja personal. De asemenea, poate avea relatii comerciale cu alte II, PFA si IF, precum si cu orice persoana juridica.
O alta diferenta majora este aceea ca II poate avea mai multe domenii de activitate pe când PFA si IF doar activitatea pentru care s-au autorizat.
De asemenea, II si membrii IF pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane cu care colaboreaza pentru efectuarea unei activitati economice.
Însa, spre deosebire de II, în Întreprinderea Familiala nu pot exista angajati, aceasta fiind constituita din doi sau mai multi membri ai unei familii, pâna la gradul IV de rudenie.

În termen de 15 zile de la obtinerea certificatului de înregistrare, persoanele fizice trebuie sa se prezinte la Fisc, pentru declararea optiunii privind modul de impozitare (în sistem real sau la norma de venit) si pentru depunerea Declaratiei 220, referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza în anul respectiv.
În cursul unui an, contribuabilii platesc 4 transe trimestriale de impozit anticipat stabilit de organul fiscal, urmând ca pâna pe data de 15 mai a anului urmator sa depuna Declaratia 200 cu veniturile si cheltuielile efectiv realizate.

Persoanele care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real vor organiza contabilitatea în partida simpla conform Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 1.040/2004.
PFA, II si IF pot tine contabilitatea în partida simpla, achizitionând în acest sens, de la orice librarie, un Registru jurnal de încasari si plati. Aici, se înscriu, în ordine cronologica, toate veniturile si cheltuielile, dintr-un an. La sfârsitul anului, îsi încheie exercitiul financiar prin stabilirea venitului brut total (încasari) si a cheltuielilor aferente veniturilor realizate (plati).
La venitul impozabil rezultat se aplica o cota de impozitare unica de 16%, obtinându-se astfel suma impozitului de plata datorat statului.
Un astfel de întreprinzator privat mai trebuie sa detina un Registru inventar, cu toate mijloacele fixe numite si active mobilizate, precum autoturism, computer si alte aparate pe care le utilizeaza în desfasurarea activitatii.
De asemenea, mai trebuie sa existe un registru unic de control, în care reprezentantii organelor cu atributii de control, îsi noteaza concluziile rezultate în urma verificarilor.