PFA – Angajare

Evo Conta informeaza contribuabilii ca, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 46/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350/20.05.2011, prin care se modifica si se completeaza art. 17 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, începând cu 20 mai 2011, persoanele fizice autorizate (PFA) pot angaja în calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de munca.

Obligatiile angajatorilor PFA

În calitate de angajatori, persoanele fizice autorizate au urmatoarele obligatii:

– sa completeze vectorul fiscal cu obligatii care le revin în calitate de angajatori, respectiv impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor si contributiile sociale obligatorii;

– sa întocmeasca si sa depuna la organul fiscal competent lunar, pâna la data de 25 a lunii urmatoare, formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

– sa întocmeasca si sa depuna la organul fiscal competent anual, pâna în ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui de realizare a veniturilor din salarii, fisele fiscale pentru fiecare angajat.

Atentie! Persoanele fizice autorizate nu pot fi considerate angajate ale unor terte persoane (alte persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale) cu care colaboreaza pentru efectuarea unei activitati economice chiar daca colaborarea este exclusiva.

Categorii de contributii care se declara prin D 112

Fac obiectul declararii în D112 urmatoarele categorii de contributii:

– contributia individuala de asigurari sociale, 10,5%;

– contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat, 20,8% sau, dupa caz, 25,8%, 30,8%;

– contributia individuala de asigurari sociale de sanatate, 5,5%

– contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), 5,2%;

– contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator la bugetul FNUASS, 0,85%;

– contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, 0,5%;

– contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, 0,5%;

– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat în functie de clasa de risc, între 0,15 si 0,85%;

– contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, 0,25%.

De retinut! Pentru persoanele care au calitatea de pensionar angajate cu contract individual de munca nu se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj.