PFA – Avocati

PFA – Avocati

Chestiuni generale de organizare

– Veniturile avocatilor – venituri din activitati independente (art. 46 Cod Fiscal)
– Contabilitate in partida simpla (venituri taxabile minus cheltuieli deductibile)
– Contabilitate de incasari si plati, nu de angajamente
– Autoritatea competenta in administrarea impozitului pe veniturile din avocatura – AFP de la domiciliu
– Autoritatea competenta in administrarea TVA – AFP de la domiciliul fiscal

Avocatii trebuie sa depuna urmatoarele declaratii fiscale, in primul an de activitate:

– Declaratie estimativa a venitului – formular 220 (in termen de 15 zile de la inregistrarea fiscala);
– Declaratie privind veniturile realizate – formular 200 (pana pe data de 15 mai a anului urmator celui in care au fost realizate veniturile);
– Deconturile si declaratiile de TVA, daca este cazul.

Incepand cu al doilea an de activitate, trebuie sa depuna numai Formularul 200 si declaratiile de TVA.

Taxe si impozite datorate

– Impozit pe venit (I.V.): 16% din venitul impozabil (venituri taxabile minus cheltuieli deductibile);
– Contributii de sanatate (C.A.S.S.): 5,5% din venitul impozabil
– Contributia la Casa de Asigurari a Avocatilor (C.A.A.)- 10%, minimum 80 lei/stagiari si 230 lei/definitivi, maximum 1.150 lei)
– Taxa anuala Barou si UNBR – 564 lei/an, respectiv 276 lei/an

ATENTIE: Regularizari I.V. si CASS- 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere

Veniturile impozabile

– Venitul impozabil – totalitatea sumelor incasate din exercitarea profesiei

Exemple venituri impozabile:

– Dobanzi bancare sau din creante comerciale;
– Veniturile din angajamentul de a nu desfasura o anumita activitate/actiune;
– Venituri din anularea sau scutirea unor datorii de plata;
– Castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii
– Contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea desfasurarii activitatii (cu exceptia reorganizarilor)

Venituri neimpozabile:

– Aporturile la inceperea activitatii, inclusiv bunurile transferate dintr-o alta forma de organizare;
– Imprumuturile primite
– Sumele primite ca despagubiri;
– Sponsorizarile

Cheltuielile deductibile

– Toate cheltuielile realizate in scopul desfasurarii activitatii sunt considerate deductibile (deductibilitate integrala sau limitata)

Exemple cheltuieli deductibile:

– cheltuielile cu sediul (in anumite conditii);
– cheltuieli cu primele de asigurare (limitate);
– rata de leasing operational sau cu dobanda la leasingul financiar;
– dobanzile aferente imprumuturilor (bancare si in anumite conditii, a celor primite de la o persoana fizica sau juridica);
– cheltuieli cu birotica, papetarie, etc.;
– cheltuieli cu pregatirea profesionala;
– cheltuieli de protocol in limita a 2% din venitul impozabil ajustat fiscal;
– cheltuieli de sponsorizare si mecenat in limita a 5% din venitul impozabil ajustat fiscal
– cheltuielile reprezentand contributiile sociale obligatorii;
– cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe.

Cheltuieli nedeductibile:

– cheltuieli cu combustibilul (in anumite conditii, pana la 31 dec 2011)
– sumele rambursate in contul unui credit
– rata de leasing (financiar)
– impozitul pe venit;
– donatiile
– amenzile, dobanzile si penalitatile de intarziere datorate autoritatilor

Plata impozitului

In 15 zile de la data inceperii activitatii, trebuie depusa declaratia 220 prin care estimeaza ce venit impozabil se considera ca se va realiza in respectivul an;

Impozitul de 16% trebuie platit anticipat, in 4 transe egale, pana pe data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 septembrie;

Pe 15 mai a anului urmator, se depune declaratia privind venitul efectiv realizat, prin care se “regularizeaza” impozitul;

Organul fiscal comunica Decizia de impunere;

Eventualele diferente de impozit trebuie platite in termen de 60 zile de la data primirii Deciziei de impunere

Registre de evidenta contabila

Registrul de incasari si plati – pe baza datelor din acest registru se completeaza declaratia de venit impozabil realizat, din data de 15 Mai;

Registrul inventar – folosit pentru a tine evidenta bunurilor achizitionate, cu valoare mai mica de 1.800 lei (care nu sunt mijloace fixe);

Fisa mijlocului fix – folosita pentru a tine evidenta mijloacelor fixe aflate in patrimoniu (cu valoare mai mare de 1.800 lei);

Registrele de vanzari si cumparari, in scop de TVA

Notiuni de TVA

O operatiune este in sfera TVA cand este efectuata de o persoana impozabila, contra plata

O persoana ce plateste unui furnizor o factura emisa cu TVA NU este platitor de TVA!

Livrari de bunuri

-Importuri si exporturi (doar in relatia cu tari necomunitare) CHINA – RO -CHINA
-Livrari intracomunitare de bunuri: RO – FR
-Achizitii intracomunitare de bunuri: FR – RO

Prestari de servicii

-Prestari intracomunitare RO -FR
-Prestari extracomunitare RO -TURCIA
-Achizitii de servicii intra si extra comunitare

Colectare TVA (risc – penalitati de intarziere)

Deducere TVA (bunuri si servicii aferente obtinerii de venituri taxabile)

Inregistrarea in scopuri de TVA

Inregistrarea in scopuri de TVA

– la depasirea plafonului anual de scutire de 119.000 RON (10 zile de la sf. lunii)
– prin optiune
– pentru achizitii intracomunitare de bunuri (cod special)

Inregistrarea in scopuri de TVA – formular 070

Deregistrarea in scopuri de TVA, pentru nedepasirea plafonului de 119.000 lei in anul anterior – formular 096 (20 ianuarie)

Momentul facturarii serviciilor

Factura trebuie emisa pana cel mai tarziu data de 15 a lunii urmatoare momentului la care serviciile se considera prestate sau pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care a fost incasat un avans

Serviciile de consultanta (servicii cu decontari succesive) = data emiterii sau acceptarii situatiilor de lucrari, a rapoartelor de consultanta, a acceptarii time-sheet-ului,etc

Intarzierea in emiterea facturii = intarziere in colectarea TVA – penalitati de intarziere

Declaratii de TVA

091 – Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare de servicii si bunuri (inaintea derularii operatiunilor)

092 – Declaratie de mentiuni pentru schimbarea perioadei fiscale (AIC – 5 zile)

094 – Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent – pers. inregistrate in scopuri de TVA care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro (25 ianuarie)

095 – Cerere de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari

390 VIES Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (lunar – AIC, LIC, T)

392A/392B Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2010 (pers. inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA), cifra de afaceri sub 35.000 euro (25 februarie)

394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national – persoanele inregistrate in scopuri