PFA – OUG 82

PFA – OUG 82

OUG 82 2010 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal:

Art. III. — (1) Orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit. (2) In sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru somaj, prin venituri de natura profesionala, altele decât cele de natura salariala, în sensul prezentei ordonantei de urgenta, se întelege acele venituri realizate din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri rezultate din activitati profesionale desfasurate în baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor venituri se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj.

OUG 82 aici.