REVISAL – Decizie nominalizare

Angajator ………………………………………………………………………………..
Adresa ……………………………………………………………………………………..
Inregistrata la Registrul Comertului din …… sub nr. J…/…../…..
C.U.I ……………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………/Fax: ……………………………………….

DECIZIE DE NUMIRE PERSOANA PENTRU COMPLETAREA SI TRANSMITEREA REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR
Nr. ……… din data ………………………

Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011, cu privire la desemnarea persoanelor pentru completarea si transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului general de evidenta a salariatilor

In temeiul dispozitiilor art. 16 alin. (2) coroborat cu art. 34 si art. 40 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat; Directorul/ Presedintele1 ……………….,

Decide:
Art. 1 – (1) Numeste pe D-na/D-l …………., avand functia de ……………, in cadrul serviciului ……., pentru completarea si transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului general de evidenta a salariatilor.
(2) Masura dispusa prin prezenta decizie are caracter obligatoriu si face parte din sarcinile de serviciu.
Art. 2 – In drept, decizia se intemeiaza pe dispozitiile art. 2 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011 si art. 16 alin. (2), art. 34 si art.  40 si din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat.
Art. 3 – Decizia poate fi contestata la …………………2, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
Art.4. – Prezenta decizie si produce efecte de la data comunicarii.

REPREZENTANT LEGAL,
………………3

Note:
1 – Reprezentantul legal al angajatorului.
2 – Tribunalul in circumscriptia caruia domiciliaza reclamantul, de exemplu Tribunalul Municipiului Bucuresti – Sectia a VIII-a – Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.
3 – Reprezentantul legal al angajatorului.

model