Salarizare – acte obligatorii

1.  Acord privind detasarea
2.  Acord privind nulitatea contractului individual de munca
3.  Act aditional cu clauza de formare profesionala la contractul individual de munca
4.  Act aditional cu clauza de neconcurenta la contractul individual de munca
5.  Act aditional de modificare a contractului individual de munca
6.  Act aditional pentru folosinta autovehicul la contractul individual de munca
7.  Act aditional pentru folosinta laptop la contractul individual de munca
8.  Act aditional pentru folosinta telefon mobil la contractul individual de munca
9.  Anunt pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante
10.  Cerere de detasare
11. Cerere de inscriere la concurs/angajare
12. Cerere organizatie sindicala pentru incepere negociere
13. Contract colectiv de munca la nivel de unitate
14. Contract de confidentialitate
15. Contract de munca temporara
16. Contract individual de munca pe perioada nedeterminata
17. Contract de punere la dispozitia utilizatorului a salariatilor temporari
18. Conventie privind incetarea contractului individual de munca
19. Convocator pentru negocierea contractului colectiv de munca
20. Curriculum vitae
21. Decizia de delegare/deplasare
22. Decizia de detasare
23. Decizie initiere negociere
24. Decizie numire reprezentanti patronat
25. Lista prezenta la alegerea reprezentantilor salariatilor pentru negocierea contractului colectiv de munca pe unitate
26. Lista inscrisurilor solicitate la angajarea in munca
27. Ordin (delegatie) de deplasare
28. Proces-verbal negociere
29. Proces-verbal privind alegerea reprezentantilor salariatilor
30. Regulament intern