Salarizare – Carte de munca

Articolul 298, alineatul 3 din Codul Muncii prevede ca, de la 1 ianuarie 2011, NU se vor mai pastra si completa carnete de munca abrogandu-se dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca. Pana la data de 31 decembrie 2010 vechimea in munca va fi data de carnetele de munca, dupa aceasta data NU vor mai fi completate, iar vechimea in munca, meserie si in specialitate se vor dovedi cu ajutorul documentelor eliberate de catre angajator.

Carnetele de munca pastrate si completate de catre Inspectoratele Teritoriale de Munca se predau angajatorilor pe baza de proces-verbal de predare primire pana la data de 30.06.2011, urmand ca acestea sa fie predate titularilor de catre angajator pe baza de proces-verbal de predare primire.

Carnetele aflate la angajatori vor fi prezentate la Inspectoratul Teritorial de Munca in vederea certificarii si contrasemnarii pentru legalitate a inscrierilor efectuate, incepand cu data de 01.02.2011, urmand ca acestea sa fie predate de catre angajator, titularilor pe baza de proces-verbal.

Evidenta muncii va fi tinuta prin intermediul registrului general de evidenta a salariatilor transmis in format electronic de catre angajatori. Registrul electronic cuprinde numele si prenumele angajatilor, CNP-ul angajatilor, data angajarii, functia sau ocupatia, tipul contractului individual de munca si data si temeiul incetarii contractului individual de munca. O serie de date cuprinse in carnetul de munca vor disparea, cum ar fi cele referitoare la salariul de baza sau la suspendarea contractului individual de munca.

Incepand cu 31.01.2011, Inspectoratele Teritoriale de Munca NU vor mai presta servicii de inregistrare si depunere a documentelor cu privire la executarea si incetarea raporturilor de munca (acte aditionale, state de plata, decizii, etc.).