Salarizare – obligatii angajator

Codul Muncii, prin articolul 35, alineatul 5, stabileste care sunt obligatiile angajatorului in ceea ce priveste eliberarea documentelor, la cererea salariatului. Se vorbeste despre document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.

Aceste dispozitii se coroboreaza cu dispozitiile art. 40 alin. (2) lit. h) din acelasi Cod, care prevad ca:

„(2) Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
(…) h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; (…).”.

Din interpretarea prevederilor legale citate rezulta ca sintagma „(…) toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; (…)” se refera la toate datele legate de activitatea in munca a salariatului cum ar fi

– perioada lucrata,
– functia exercitata de salariat,
– specialitatea,
– drepturile salariale realizate,
– sporurile si alte venituri suplimentare,
– denumirea tuturor sporurilor,
– procentul sau suma acordata,
– perioada in care au fost primite sporurile respective,
– actele normative in baza carora au fost platite respectivele drepturi salariale,
– mentiunea referitoare la achitarea, de catre angajator, a contributiilor legale la bugetul asigurarilor sociale, asupra veniturilor respective,
– conditiile de munca – normale, deosebite sau speciale, etc.

Ca urmare, in temeiul acestui text de lege, angajatorul nu poate refuza eliberarea unei adeverinte care sa cuprinda toate datele legate de activitatea sa.

Este lipsit de relevanta faptul ca salariatul a avut intocmit sau nu carnet de munca, intrucat legea nu conditioneaza obligatia angajatorului de a elibera toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului, de existenta carnetului de munca. Desi vechimea in munca pana la data de 1 ianuarie 2011 este certificata cu datele inregistrate in carnetul de munca este cunoscut faptul ca in ultima perioada nu s-au mai intocmit carnete de munca, acestea nemaifiind de gasit in vederea achizitionarii.