Salarizare – Tichete

Nota informativa nr 15/2009
Privind tichetele cadou utilizate pentru campanii de marketing , studiul pietei , promovarea pe piete existente sau noi conform Legii nr.193/17/05/2006 – actualizata pana la data de 1 septembrie 2009 – contabil , fiscal si comercial

1.Unitatile care pot achizitiona tichete cadou:

Fac parte din categoria angajatorilor, sunt prevazuti la art. 1 din Legea nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare, denumita în angajatori:

a) regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile comerciale, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate;

b) institutiile din sectorul bugetar, definite de legea privind finantele publice si de legea privind finantele publice locale, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, inclusiv cele care se finanteaza integral din venituri proprii;

c) institutiile financiare si institutiile de credit;

d) organizatiile cooperatiste, societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica, organizatiile nonprofit, precum si orice alta entitate care are statutul legal de persoana juridica constituita potrivit legislatiei române;

e) persoanele fizice care încadreaza personal pe baza de contract individual de munca.

2.Unitatile emitente de tichete cadou

– Unitatile emitente de tichete cadou sint unitati cu activitate specializata in domeniu, numai pe baza autorizatiei de functionare acordate de Ministerul Finantelor Publice

– continutul minimal al tichetului cadou:

– numele si adresa emitentului

– valoarea nominala a tichetului

– date referitoare la perioada de valabilitate

– spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul a fost utilizat

– valoarea unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei

3.Ghid practicutilizare tichete cadou e pentru campanii de marketing , studiul pietei , promovarea pe piete existente sau noi

Pasul nr.1 – verificati daca va incadrati in categoreria de “angajatori” asa cum este definita la punctual nr.1 din prezenta informare.

Pasul nr.2 – organizati-va campania de marketing, studiul pietei , promovarea pe piete existente sau noi , prin decizia administratorului, complectarea unor proceduri de desfasurare al acestor campanii sau activitati, respectind Ordonanta nr.99/2000 , legea comertului, cu complectarile si modificarile ulterioare si normele de aplicare.

Atentie !  aceste sume destinate achizitiei de tichete cadou pentru campanii de marketing trebuie sa fie prevazute in bugetele proprii, care sint aprobate potrivit legii, in pozitii distincte de cheltuieli, denumite “tichete cadou” (art.2 din Legea nr.193/2006, pctul 2.2 din Norme).

Pasul nr.3- alegeti o unitate emitenta autorizata de astfel de tichete cadou speciale pentru activitatile de marketing .

Aceste tichete prin tiparire NU CUPRIND SPATIU PENTRU INSCRIEREA NUMELUI SI PRENUMELUI SALARIATULUI/ANGAJATULUI SI INTERDICTIILE PREVAZUTE PENTRU ANGAJATI CARE SE IMPRIMA PE VERSO TICHETULUI CADOU. Se incheie un contract de colaborare pentru achizitia tichetelor cadou pentru campanii de marketing.Se comanda tichetele cadou pentru aceasta campanie, asa cum le-ati prevazut in procedurile de la pasul nr.2

Pasul nr.4 – achitarea tichetelor cadou , care sînt achizitionate direct de la unitati emitente (conform punctului 2 din informare) se achita prin transfer bancar atit contravaloarea nominala a tichetelor cadou , cit si pretul imprimantului reprezentind tichetul cadou , inainte de livrare (art.8 din Legea nr.193/2006).

Pasul nr.5 – receptia tichetelor cadou

Avand in vedere ca tichetul cadou reprezinta bilete de valoare (pct.1.2 din Norme la Legea nr.193/2006), se complecteaza “Nota de receptie “ – formular disponibil pentru complectare pe www.jeler.ro, la sectiunea contabilitate – formulare.

Monografie contabila : achizitie tichete cadou campanie:

532.08 = 401 contravaloarea tichetelor

628 =401 contravaloarea imprimatului

442.06= 401 tva deductibil aferent

Evidenta contabila , in baza notei de receptie complectata , se face cantitativ si valoric pe tipuri de tichete cadou receptionate (de 10 lei, 20 lei, etc), deschizindu-se cite o fisa de magazine (formular disponibil si explicat pe www.jeler.ro, sectiunea contabilitate-formulare) pentru fiecare valoare tichet cadou.

Pasul nr.6 – utilizarea tichetelor cadou pentru campanii marketing:

Cazul A : Le oferiti colaboratorilor Dvs., cu care aveti incheiate contracte de colaborare comerciale, in care aveti trecut ca pot beneficia de campanile dvs/ de marketing.(daca nu aveti precizat un astfel de articol, e bine sa intocmiti un act aditional la contractele comerciale de colaborare)
– persoane juridice
Se stabileste cantitatea si valoarea tichetelor cadou care se ofera , conform procedurii stabilite pentru campania de marketing (pasul nr.2). Se intocmeste “aviz de expediere” pentru tichetele cadou oferite colaboratorilor persoane juridice, trecindu-se cantitatea si valoarea tichetelor oferite. Nu uitati !! pe aviz se scrie “nu se factureaza, oferite pentru campania de marketing”.

– pentru unitatea care le ofera in campania de marketing:

Monografie contabila : livrare tichete cadou campanie marketing

623 “analitic reclama si publicitate” = 532.08 contravaloarea tichetelor

Pe baza avizului expediere se inregistreaza la “iesiri” in fisa de magazine tichetele cadou predate colaboratorilor.

Din punct de vedere fiscal , conform Codului Fiscal, respectiv Legea nr.571/2003, cu complectarile si modificarile ulterioare , la art.21 alin. 2 “sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si “ , “cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi”, deci sint deductibile la impozitul pe profit.-dar atentie!!! respectind toti pasii!!!

– pentru unitatea care le primeste , ca rezultat al campaniei de marketing al furnizorului sau:

Tichetele cadou sint primite in gestiune pe baza avizului de expediere.Se intocmeste nota de receptie si fisa de magazie.

Monografie contabila: intrari tichete cadou campanii marketing:

532.08 tichete = 758.08 alte venituri din exploatare – cu contravaloarea ichetelor

Utilizarea tichetelor cadou primite , in urma unor campanii de marketing al furniorilor:

1/ se pot plati facturi pentru diferite cumparaturi ale companiei Dvs, la diferiti furnizori care sint autorizati pentru decontarea tichetelor , gen hipermarcheturi, alimentari, papetarii, etc

Monografie contabila : achitare furnizori achizitii diverse:

401 furnizori =532.08 tichete – contravaloare tichete.

Atentie!!! trebuie sa primiti bon de casa de marcat fiscal pe care apare tip de plata tichete. Pe baza bonului fiscal , se opereza la iesiri in fisa de magazie al tichetelor cadou .

2/ se ofera angajatilor proprii (vezi cazul B)

3/se ofera unor clienti persoane fizice (vezi cazul C)

Cazul B – le oferiti angajatilor Dvs., care au fost implicate in mod direct in cadrul unor campanii de marketing. Atentie aceste tichete nu sint cele oferite pentru diferite evenimente sociale!!!
Pentru a nu se confunda cu tichetele cadou pentru diferite evenimente sociale , aveti mare grija sa complectati cu lux de amanunte procedurile pentru campania de marketing , respectind Ordonanta nr.99/2000 , legea comertului, cuprindererea acestei cheltuieli in buget si criteriile de acordare al acestor tichete cadou.
Se intocmeste tabel nominal cu persoanele care beneficiaza de aceste tichete, se trec cantitatea oferita, valoare nominala tichet, valoare totala, semnatura de primire.
Se face total cantitate tichete oferite, si se intocmeste pe baza acestui tabel “bon de consum” (formular disponibil si explicat pe www.jeler.ro, sectiunea contabilitate-formulare)

Monografie contabila : acordare tichete cadou in campanie marketing:

623 analitic reclama si publicitate = 532.08 tichete – cu contravaloare tichete

Din punct de vedere fiscal , pentru societatea care le ofera sint deductibile fiscal , ca si in cazul A.

Legea nr.193/2006 mai prevede la art. 12 alin. (2) “sumele corespunzatoare tichetelor cadou acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina în raport cu venitul salarial”, iar normele prevad la pct. 11.1.”sumele corespunzatoare tichetelor cadou acordate de angajator, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare, pâna la data de 31 decembrie 2006, nu sunt impozabile, în întelesul impozitului pe venit. si respectiv la pct. ”asupra sumelor corespunzatoare tichetelor cadou acordate de angajator nu se calculeaza si nu se retin nici pentru salariat, nici pentru angajator contributiile obligatorii de asigurari sociale, prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, contributiile obligatorii pentru asigurarile de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile ulterioare.
Angajatorii nu datoreaza pentru sumele corespunzatoare tichetelor cadou acordate angajatilor nici contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazuta in Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare”Deci angajatorul nu datoreaza taxe si impozite la bugetul de asigurari sociale si fonduri speciale pentru aceste tichete cadou oferite.

Din punct de vedere fiscal pentru angajati – conform celor de mai sus , nu datoreaza impozite si taxe ale bugetului de asigurari sociale si fonduri speciale , dar atentie!!! conform Codului Fiscal, respectiv Legii nr.571/2003 , art.78 alin.2 sint impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit (cota unica de 16%), “veniturile din alte surse “ , iar in normele de aplicare al Codului Fiscal la pct.152 este prevazut “ in aplicarea art.78 alin.2 din Codul Fiscal , in aceasta categorie se include , de exemplu urmatoarele venituri realizate depersoanele fizice:… tichete cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri de salarii”.Despre calculul impozitului si termenului de plata ,Codul Fiscal prevede la art.79 alin 1 “Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri , prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut….Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei care a fost retinut”.

Monografie contabila : impozit alte venituri persoane fizice:

461 debitori diversi = 446. impozit retinere la sursa alte venituri

531.1 casa = 461 incasare in numerar impozit alte venituri, de la angajat

446 = impozit = 512.1 banca –achitare op impozit de catre angajator

Nu uita: se declara la impozit venituri alte surse in declaratia 100, pina in data de 28 februarie al anului urmator declaratia 205 pentru impozitele cu retinere la sursa.

Cazul C – le oferiti clientilor Dvs- persoane fizice  – atentie din nou la pasul 2 in care stabiliti conditiile de acordare!

Se intocmeste ca si in cazul B un tabel nominal cu persoanele care beneficiaza de aceste tichete , apoi se intocmeste pe baza acestui tabel bonul de consum si se complecteaza fisa de magazine la rubrica “ iesiri”.

Monografiile contabile sint identice ca si la Cazul B de mai sus. Desigur ar trebui cind oferiti tichetele cadou sa cereti bani pentru impozitul pe venituri din alte surse.Daca doriti sa suportati Dvs acest impozit , nu uitati ca este o cheltuiala nedeductibila, si valoarea tichetelor reprezinta suma neta , iar cota de 16% se aplica la suma bruta, deci regula este calculul cu “suta micsorata” .

Cazul D – folositi tichetele cadou primite in aceste campanii de marketing pentru protocol. Nu uitati cheltuiala cu protocolul este deductibila limitat,la calculul impozitului pe profit. Se intocmeste o decizie al administratorului societatii care stabileste ca aceste tichete se vor utilize pentru protocol, si in baza aceteia se va intocmi bonul de consum si se va opera in fisa de magazine.

Monografie contabila: destinatie tichete cadou pentru protocol:

623 analitic protocol = 532.08 tichete cadou – contravaloarea tichetelor cadou

4.Alte prevederi :

Cu privire la valabilitatea tichetelor cadou in general, Legea nr.193/2006 si a normelor de aplicare prevad urmatoarele:

1.3. Imprimatul reprezentând tichetul cadou se emite pe suport hârtie pe care se imprima valoarea nominala si elementele obligatorii care asigura circulatia acestuia în conditii de siguranta.

Art. 6 – Fiecare tichet cadou este valabil numai daca are înscris numarul sub care a fost înseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde cel putin urmatoarele:

a) numele si adresa emitentului;

b) valoarea nominala a tichetului;

c) date referitoare la perioada de valabilitate;

d) spatiu pentru înscrierea numelui si a prenumelui sal

ariatului care este în drept sa utilizeze tichetul de cresa;

e) spatiu destinat înscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul a fost utilizat.

5. Imprimatul reprezentând tichetul cadou emis de unitatea emitenta este valabil numai daca contine urmatoarele elemente obligatorii:

a) seria numerica într-o ordine crescatoare pentru tichete cadou si separat pentru tichete de cresa, corespunzatoare numarului de tichete comandat de catre angajator în baza contractului de achizitionare a tichetelor;

b) numele si adresa emitentului;

c) date care definesc angajatorul;

d) valoarea nominala a tichetului, în cifre si în litere, care este înscrisa de angajator în comanda ferma transmisa unitatii emitente;

e) perioada de valabilitate a tichetului;

f) spatiu pentru înscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este îndreptatit sa utilizeze tichetul de cresa;

g) interdictii în utilizarea tichetelor, stabilite potrivit legii, prezentelor norme metodologice si prin contractul comercial de prestari de servicii încheiat între angajator si unitatea emitenta;

h) spatiu destinat înscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul a fost utilizat.

12.5. La nivelul angajatorilor, tichetele cadou achizitionate într-o luna calendaristica si nedistribuite salariatilor se reporteaza si pot fi utilizate în luna calendaristica urmatoare. Se interzice angajatorului returnarea catre unitatile emitente a tichetelor achizitionate de la acestea si neutilizate, precum si primirea acestor tichete de catre unitatile emitente, indiferent de motiv.

Bibliografie:

– Legea nr. 571/2003 Codul fiscal , cu normele de aplicare, cu complectarile si modificarile ulterioare

– Legea nr.193/2006 cu normele de aplicare, cu complectarile si modificarile ulterioare

– Site www.mfinante.ro

– Ordonanta nr/99/2000 cu normele de aplicare