Servicii – declaratii on line

Important

Ordinul Ministerului Finantelor Pubice nr. 2.215/2011 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 455, din 29 iunie 2011, precizeaza ca Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii iunie 2011 poate fi depusa la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic, pana la data de 25 iulie 2011.

Declaratia unica 112
Prin HG 1.397/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.897/31.12.2010, a fost aprobat formularul 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. Declaratia urmeaza a fi depusa lunar, pana la 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza obligatia fiscala  si se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator.
Dupa 1 Iulie 2011, Declaratia unica 112, poate fi transmisa numai pe cale electronica pe site-ul ANAF. Declaratia va fi intocmita si validata cu ajutorul programului pus la dispozitie de autoritati, acesta trebuind fi semnat cu ajutorul  certificatului digital calificat pentru semnatura electronica. Dupa depunerea la ghiseu sau online,  este obligatoriu a se vizualiza starea declaratiei prin accesarea site-ului ANAF prin consultarea mesajelor din recipisa. Este recomandat a se imprima pe suport de hartie continutul recipisei sau a se salva in format electronic, intrucat aceste recipise pot fi vizualizate on-line timp de 60 de zile de la data depunerii declaratiilor.

Va aducem la cunostinta, ca dispunem de certificat digital calificat pentru semnatura electronica in vederea depunerii declaratiilor on-line.

Alte declaratii

Trebuie avut in vedere faptul ca certificatul digital calificat pentru semnatura electronica, poate fi utulizat cu succes si pentru depunerea urmatoarelor declaratii:
– 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
– 101 Declaratie privind impozitul pe profit;
– 102 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale;
– 103 Declaratie privind accizele;
– 120 Decont privind accizele;
– 130 Decont privind impozitul la titeiul din productia interna;
– 200 Declaratie privind veniturile realizate;
– 300 Decont de taxa pe valoare adaugata;
– 301 Decont special de taxa pe valoare adaugata;
– 390 Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri si/sau servicii;
– 710 Declaratie rectificativa.