Servicii – PFA

Evidenta contabila a PFA-urilor si a Profesiilor Libere prin diverse forme de organizare se tine in conformitate cu:

– Ordin 1040/2004 privind normele de organizare si conducere a contabilitatii in partida simpla;
– OUG 58/2010 privind reclasificarea activitatilor independente si contributiile obligatorii;
– HG 791/2010 privind normele de aplicare a OG 58/2010;
– OUG 82/2010 privind desfasurarea activitatilor prin contracte de drepturi de autor;
– Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii;
– Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
– Legea 200/2004 privind profesiile libere reglementate;
– Legea 82/1991 prvind contabilitatea societatilor comerciale, care reglementeaza modul de organizare si de conducere a contabilitatii, registrele de contabilitate obligatorii, intocmirea situatiilor financiare, precum si contraventiile aplicate pentru nerespectarea acestora;
– Legea 252/2003 privind Registrul Unic de Control;
– Ordinul 870/2005 privind Registrul de Evidenta Fiscala;
– Ordin 3055/2009 pentru aprobarea formularelor financiar contabile;
– Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si HG 44/2008 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal;
– HG 518/1995 privind plafoanele de diurna si cazare;
– OUG 196/2005 si Legea 105/2006 privind obligatiile declarative catre Fondul de Mediu;
– Legea 656/2002 privind raportarea care Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Evidenta contabila consta in:

– preluarea documentelor primare de la client si verificarea indeplinirii cerintelor legale si a normelor in vigoare;
– inregistrarea documentelor primare in ordine cronologica si in conformitate cu legislatia in vigoare intr-un soft specializat acestor tipuri de activitati;
– stabilirea relatiei de dependenta cu angajatorul;
– calculul contributiilor obligatorii;
– calculul si retinerea la sursa a impozitului si a contributiilor obligatorii in cazul drepturilor de autor si a contractelor/conventiilor civile;
– verificarea conditiilor necesare pentru a realiza operatiile de achizitii si livrari intracomunitare de bunuri si servicii si inregistrarea acestora in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
– verificarea conditiilor necesare pentru a realiza operatiile de import si export de bunuri si servicii si inregistrarea acestora in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
– verificarea depasirii pragului de tva pentru neplatitori si a pragului pentru platitorii trimestriali;
– verificarea altor conditii ce pot modifica vectorul fiscal al societatii;
– preluarea corecta a sumelor in declaratiile aferente si depunerea acestora la organele abilitate;
– verificarea periodica a fiselor de platitor si reglarea acestora daca este cazul;
– emiterea Fisei de Operatiuni Diverse;
– completarea Registrului Jurnal;
– completarea Registrului jurnal de Incasari si Plati;
– completarea Registrului Inventar;
– completarea Jurnalului de Vanzari si Cumparari;
– calculul anual a impozitului pe venit si declararea acestuia;
– intocmirea si depunerea altor declaratii trimestriale, semestriale si anuale.