Servicii – Resurse umane

Servicii de resurse umane

Externalizarea serviciilor de resurse umane ofera clientilor libertatea necesara de a se ocupa de propria afacere, prin eliminarea drumurilor catre Casa de Pensii, Casa de Sanatate, Agentia de Ocupare a Fortelor de Munca si Inspectoratul Teritorial de Munca si aduce un plus de siguranta prin calculul corect si concis al salariilor, in functie de toti factorii determinanti: conditii de munca normale sau speciale, concedii medicale, ore suplientare, ore de noapte, prime sau bonusuri, bonuri de masa sau tichete de vacanta, etc.

Serviciile de resurse umane cuprind:

– Depunerea documentatiei la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti in vederea luarii in evidenta a societatii ca angajator;
– Intocmirea si înregistrarea contractelor individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca;
– Intocmirea si inregistrarea actelor aditionale la contractele individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca;
– Intocmirea si inregistrarea incetarii sau suspendarii contractului individual de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca;
– Intocmirea si inregistrarea deciziilor la Inspectoratul Teritorial de Munca;
– Transmiterea catre Inspectoratul Teritorial de Munca a schimbarilor intervenite in starea civila sau pregatirea profesionala a salariatilor;
– Depunerea carnetelor de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca in vederea completarii si actualizarii datelor;
– Intocmirea adeverintelor de vechime si vizarea lor la Inspectoratul Teritorial de Munca;
– Completarea si depunerea Registrului de Evidenta a Salariatilor – REVISAL;
– Intocmirea Fisei Postului;
– Revizuirea functiilor/meseriilor conform COR – Clasificarii Ocupatiilor din Romania;
– Consultanta la negocierea, elaborarea, redactarea inregistrarea Contractului Colectiv de Munca la nivelul firmei, document obligatoriu pentru societatile cu mai mult de 21 de salariati.