Servicii – Salarizare

Servicii de salarizare

Externalizarea serviciilor de salarizare ofera clientilor libertatea necesara de a se ocupa de propria afacere, prin eliminarea drumurilor catre Casa de Pensii, Casa de Sanatate, Agentia de Ocupare a Fortelor de Munca si Inspectoratul Teritorial de Munca si aduce un plus de siguranta prin calculul corect si concis al salariilor, in functie de toti factorii determinanti: conditii de munca normale sau speciale; concedii medicale, ore suplientare, ore de noapte, prime sau bonusuri, bonuri de masa sau tichete de vacanta, etc.

Serviciile de salarizare cuprind:

– Preluarea pontajului de la client si calculul drepturilor salariale lunare;
– Intocmirea Statului de plata;
– Depunerea lunara a statelor de plata si declaratiei lunare privind comisionul datorat la Inspectoratul Teritorial de Munca;
– Tiparirea si distribuirea fluturasilor de salariu;
– Intocmirea Ordinelor de Plata aferente obligatiilor bugetare si fondurilor speciale;
– Intocmirea si depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj;
– Intocmirea si depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de  plata la bugetul asigurarilor sociale de stat;
– Intocmirea si depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la fondul national unic de asigurari  sociale de  sanatate;
– Intocmirea si depunerea Declaratiei privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul statului (Declaratia 100,102);
– Intocmirea si depunerea Declaratiei privind evidenta obligatiilor de plata catre Bugetul  Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii;
– Elaborarea si depunerea fiselor fiscale pentru salariati;
– Organizarea si Gestionarea electronica a informatiilor despre salariatii firmei client si asigurarea conditiilor de obtinere in timp real a oricaror date de interes despre intreg personalul firmei.