Servicii – SRL

Evidenta contabila a SRL-urilor se tine in conformitate cu:

– Legea 31/1990 privind societatile comerciale, care reglementeaza modul de infiintare, de functionare si de dizolvare a societatilor comerciale, precum si contraventiile aplicabile pentru nerespectarea acestora;
– Legea 82/1991 prvind contabilitatea societatilor comerciale, care reglementeaza modul de organizare si de conducere a contabilitatii, registrele de contabilitate obligatorii, intocmirea situatiilor financiare, precum si contraventiile aplicate pentru nerespectarea acestora;
– Legea 252/2003 privind Registrul Unic de Control;
– Ordinul 870/2005 privind Registrul de Evidenta Fiscala;
– Ordin 3055/2009 pentru aprobarea formularelor financiar contabile;
– Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si HG 44/2008 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal;
– HG 518/1995 privind plafoanele de diurna si cazare;
– OUG 196/2005 si Legea 105/2006 privind obligatiile declarative catre Fondul de Mediu;
– Legea 656/2002 privind raportarea care Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;