TVA – constructii si terenuri

Evo Conta reaminteste contribuabililor ca, pentru interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (CF), referitoare la baza de impozitare a TVA si ale prevederilor art. 140 din CF referitoare la cotele de taxa, a fost aprobata de catre Comisia Fiscala Centrala Decizia nr. 2/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, nr. 278/20 aprilie 2011.

Potrivit deciziei mentionate,  pentru livrarile taxabile de constructii si de terenuri, taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta se determina în functie de vointa partilor rezultata din contracte sau alte mijloace de proba administrate conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

– prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrarii conform prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata”, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care rezulta ca partile au convenit ca TVA nu este inclusa în contravaloarea livrarii sau partile nu au convenit nimic cu privire la TVA;

– prin aplicarea procedeului sutei marite prevazut la pct. 23 alin. (2) din actul normativ mentionat mai sus, în cazul în care rezulta ca partile au convenit ca TVA este inclusa în contravaloarea livrarii.

De regula, pretul include taxa în cazul livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii direct catre populatie, pentru care nu este necesara emiterea unei facturi potrivit art. 155 alin. (7) din CF, precum si în orice situatie în care prin natura operatiunii sau conform prevederilor contractuale pretul include si taxa.