Termen depunere pentru:

 • 097 Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
 • Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii (anexa nr.4 – pentru persoanele asigurate optional)
 • Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu (lunar)
 • 100 Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • 112 Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominata a persoanelor asigurate
 • 224 Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
 • 300  Decontul de taxa pe valoare adaugata
 • 301 Decontul special de TVA
 • 307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea TVA, in situatia in care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este o persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoare adaugata
 • 311 Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.
 • 390 VIES Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare
 • 394  Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA)
0