Evo Conta reaminteste contribuabililor ca, pentru anul 2013, persoanele juridice române platitoare de impozit pe profit care, la 31 decembrie 2012:

– au realizat venituri, altele decât cele din activitati în domeniul bancar, în domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;

– au realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei al 65.000 euro;

– capitalul social este detinut de persoane, altele decât statul si autoritatile locale

sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013.

Contribuabilii vor comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, pâna luni, 25 martie 2013 inclusiv, prin depunerea formularului 010 „Declaratia de înregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”.

Pâna la acest termen se vor depune si:

– formularul 101 „Declaratia privind impozitul pe profit” datorat pentru profitul impozabil obtinut în anul 2012;

– formularul 101 „Declaratia privind impozitul pe profit” datorat pentru profitul impozabil obtinut în perioada 1 – 31 ianuarie 2013.

Persoanele juridice române care au optat pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor potrivit reglementarilor legale în vigoare pâna la 1 februarie 2013 pastreaza acest regim de impozitare pentru anul 2013.

0