CINE depune declaratia?
Declaratia se depune de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care au obtinut in anul 2014 venituri din strainatate din: profesii libere, activitati comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, dividende, dobânzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, câstiguri din transferul titlurilor de valoare, câstiguri din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii, pensii si alte venituri impozabile cf. titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia se depune si de persoanele fizice, care timp de trei ani consecutivi, au fie centrul intereselor vitale amplasat în România, fie sunt prezente în România peste 183 de zile pe an.

Declaratia se depune si de persoanele fizice care desfasoara activitate salariala în strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata în strainatate de catre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent în România), în cazul în care acelasi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât si în strainatate UNDE se depune declaratia ? Declaratia se depune la organul fiscal în a crui raz teritorial îsi are domiciliul fiscal
contribuabilul, persoana fizica cu domiciliul in Romania direct la registratura organului fiscal sau prin posta, prin scrisoare recomandat, online, urmand instructiunile postate pe www.anaf.ro/Servicii online/Declaratii electronice/Persoane fizice, in acest caz fiind necesar ca persoana fizica/imputernicitul/reprezentantul fiscal sa detina un CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT si sa obtina dreptul de utilizare a serviciului “Depunere declaratii online” (potrivit OMFP nr. 858/2008 modificat prin OMFP nr. 847/2009).

DE CE se depune declaratia ?
– in vederea impozitarii in Romania a veniturilor din strainatate, realizate de persoane fizice romane cu domiciliul in Romania;
– in vederea acordarii creditului fiscal (deducere impozit platit in tara de sursa a venitului), daca venitul a fost impozitat si in tara de sursa.

CURSUL VALUTAR utilizat pentru convertirea in lei a veniturilor realizate in strainatate este cursul de schimb mediu anual din 2014, comunicat de Banca Nationala a României.
Veniturile exprimate în unitati monetare proprii statului de sursa, care nu sunt cotate de BNR, se vor transforma în lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi: dolari U.S.D. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de BNR.

SANCTIUNI (cf. art. 219 alin. (3) din OG 92/2003) pentru nedepunerea in termen:
AMENDA intre 50 lei si 500 lei.

TERMEN: Luni, 25 mai 2015

 

0