Informare - evoCONTA

evo conta
contabilitate
Du-te la conținut
hr
Acțiune de informare
 
în vederea creşterii gradului de conştientizare a lucrătorilor cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produce munca nedeclarată şi munca subdeclarată (munca "la gri"), la drepturile şi obligaţiile pe care le au aceştia, cât şi la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească "la negru" sau "la gri", Inspecţia Muncii desfăşoară, prin inspectoratele teritoriale de muncă, Acţiunea de informare: "VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIȚI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ!".
 
În acest context, inspectorii de muncă brașoveni au  distribuit afișe și pliante transmise de către Inspecția Muncii București, ce conțin informații utile, atât în locurile de muncă în care se desfăşoară acţiuni de control, cât şi în locuri consacrate ca având afluenţă de persoane precum pieţe, târguri, primării,  staţii de transport în comun, locaşuri de cult, etc., inclusiv în mediul rural.
 
Astfel,  informațiile care necesită o atenție sporită din partea lucrătorilor, vizează în principal următoarele aspecte:
 
 
Ø  CITIREA CU ATENȚIE A CONTRACTUL DE MUNCĂ
 
o   data începerii activității;      
 
o   durata contractului (nedeterminată/determinată);
 
o   locul muncii, funcția/meseria;                          
 
o   durata muncii (normă întreagă/o fracțiune de normă);
 
o   concediul de odihnă;
 
o   salariul (cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru 8 h/zi).
 
 
Ø Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea unui exemplar pentru salariat îi revine angajatorului.
 
 
Ø  TIMPUL DE MUNCĂ ȘI DE ODIHNĂ
 
o   norma întreagă - 8 ore pe zi (timp de 5 zile) şi de 40 de ore pe săptămână;
 
o   durata maximă - 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare;
 
o   durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.
 
 
Ø  MUNCA SUPLIMENTARĂ
 
o  în situația în care timpul de muncă depășește 40 de ore/săptămână, acesta este considerată muncă suplimentară;
 
o  munca suplimentară necesită acordul salariatului (cu excepţia cazului de forţă majoră);
 
o  efectuarea muncii suplimentare peste durata maximă este interzisă (cu excepţia cazului de forţă majoră);
 
o  munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia;
 
o  imposibilitatea compensării prin ore libere plătite = spor la salariu ≥ 75% din salariul de bază, corespunzător duratei acesteia.
 
 
Ø  MUNCA DE NOAPTE
 
o  munca prestată între orele 22.00- 6.00;
 
o  salariatul de noapte:
 
o  efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru;
 
o  efectuează muncă de noapte cel puțin cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
 
o  durata normală a timpului de lucru nu va depăși o medie de 8 ore pe zi (calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea repausului săptămânal).
 
 
Ø  REPAUSUL ZILNIC
 
o  între 2  zile de muncă – repaus de minimum 12 ore consecutive;
 
o  muncă în schimburi – repaus de minimum 8 ore între schimburi
 
 
Ø  REPAUSUL SĂPTĂMÂNAL
 
o  repausul săptămânal – 48 de ore consecutive, de regulă, sâmbăta și duminica;
 
o  pentru repausul săpămânal acordat în alte zile angajatorul stabilește și acordă un spor la salariu;
 
o  activitate continuă de maximum 14 zile calendaristice = repaus cumulat + compensații de cel puțin 150% din salariul de bază.
 
 
Ø  SĂRBĂTORI LEGALE
 
o  pentru zilele de sărbătoare legală în care nu se pot acorda zile libere, se va plăti un spor la salariul de bază de minimum 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal.

evoCONTA
©  2008
Înapoi la cuprins