Evo Conta reaminteste contribuabililor ca s-a modificat termenul de depunere si scadeta delaratiilor din 27 decembrie 2012 in 21 decembrie 2012.

[wptabs mode=”horizontal” rotate=”ATENTIONARE!”] [/wptabs]

Potrivit unui comunicat de presa transmis de ANAF, creantele fiscale pentru care scadenta si termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie, sunt scadente si se declara pana la data de 21 decembrie.

“Aceste prevederi se aplica pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2012 al caror termen de declarare si plata devine 21 decembrie 2012”, precizeaza Fiscul in comunicat.

Aceasta devansare a termenului-limita pentru indeplinirea obligatiilor fiscale este prevazuta intr-o ordonanta de urgenta a Executivului care aduce modificari Codului de procedura fiscala, explica ANAF in comunicatul de presa.

Mai exact, dupa art.111 din Codul de procedura fiscala a fost introdus art.1111 care stabileste ca creantele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementeaza, scadenta si termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie, sunt scadente si se declara pana la data de 21 decembrie.

ANAF precizeaza ca masura este necesara pentru a veni in sprijinul contribuabililor care doresc sa acorde personalului zile libere dupa 25 decembrie.

Obligatiile fiscale din luna decembrie

Conform calendarului publicat de ANAF, contribuabilii au de indeplinit pana in 25 decembrie urmatoarele obligatii fiscale:

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie, formular 100.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2012, formular 112.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate (formular 224) obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012, formular 300.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, se depune de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3) pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna noiembrie 2012, formular 390 VIES.

Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna noiembrie 2012 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara.

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului IV 2012 de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform CF art. 71.

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator de catre organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine.

Plata impozitului pe reprezentanta, transa a II a care trebuie efectuata de catre persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania.

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta se efectueaza de catre platitorii de urmatoarele venituri:

  • din drepturi de proprietate intelectuala;
  • din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;
  • din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
  • obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate trebuie efectuata de:

  • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
  • membrii intreprinderii familiale;
  • persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
  • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
  • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

[wptabtitle] Baza legala[/wptabtitle] [wptabcontent]Ordonata de urgenta  —  “”Art. 7 – După articolul 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1111, cu următorul cuprins: „ART. 1111 Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”. “” [/wptabcontent]

0